Kompiuterinio raštingumo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: 852443773
Kaina: 4.34 € mėnesiui
Programa neakredituota

Tikslas - siekti, kad vaikai ir jaunuoliai įgytų kompetenciją, atitinkančią informacinės visuomenės reikalavimus. Kompiuterinis raštingumas čia suprantamas kaip reikiamas informacinių ir komunikacinių technologijų išmanymas, mokėjimas ir gebėjimas taikyti kompiuterio techninę ir programinę įrangą vartotojo lygiu. Savo ruožtu, nemokėjimas ir neturėjimas galimybių naudotis informacinėmis technologijomis mažina žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, trukdo naudotis skaitmeninės rinkos paslaugomis. Kad galėtų sėkmingai naudotis naujo tipo paslaugomis, vaikams ir jaunuoliams reikia kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Sistemingai ir reguliariai organizuojamos vaikų rezultatų aptarimas, dalyvaujama įvairiuose konkursuose. Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius


Lankančiųjų amžius: 8–14 m.
Viso vietų: 6