Klasikinio šokio mokytoja


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Kaina: 28.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 13.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Išmokyti pagrindinių klasikinio šokio judesių. Per šokį lavinti mokinių etinį suvokimą ir estetinį skonį, ugdyti meninius – kūrybinius gebėjimus. Siekti, kad mokiniai išmoktų  jausti ir valdyti savo kūną, koordinuotų judesius, lavintų muzikinę klausą ir pajustų ritmą. Ugdytų valią taisyklingam judesių atlikimui.

Atsižvelgdami į pagrindinį tikslą ir uždavinius, mokiniai galės taikyti jiems priimtinus mokymo(si) metodus, taip pat galės stebėti vieni kitų atliekamus judesius ir juos vertinti.

Kurdama tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei šiltą ir jaukią mokymo(si) aplinką, mokytoja skatins mergaites žodiniais ir rašytiniais pagyrimais, simboliniais prizais, pagirs tėveliams. Mokinės vertins kitų mokinių pažangas ir įsivertins.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kurdama tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei šiltą ir jaukią mokymo(si) aplinką, mokytoja skatins mergaites žodiniais ir rašytiniais pagyrimais, simboliniais prizais, pagirs tėveliams. Mokinės vertins kitų mokinių pažangas ir įsivertins.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštesnysis ( M. K. Čiurlionio menų mokykla), nebaigtas aukštasis (Vilniaus edukologijos universitetas; šokio mokytojas), buvusi baleto artistė.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštesnysis ( M. K. Čiurlionio menų mokykla), nebaigtas aukštasis (Vilniaus edukologijos universitetas; šokio mokytojas), buvusi baleto artistė.


Lankančiųjų amžius: 7–10 m.
Viso vietų: 24