Klasikinio baleto pagrindai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37067109931
Kaina: 55.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 40.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Klasikinio baleto programa skirta I-XII klasių mokiniams. Programos trukmė 9-10 mėn. 144 ak.  val. Programa teikia meninio ugdymo pagrindus šokio srityje padedančius siekti išsilavinimo ir pasiekimų daugelyje fizinio lavinimo ir estetinio ugdymo sričių. Tai: įvairių stilių šokis, fizinis parengimas sporte, kūrybinis parengimas muzikos meno studijoms, pažintinis parengimas kultūros, teatro, kino, humanitarinės srities studijoms ateityje. Programos paskirtis yra suteikti pagrindus meniniam - estetiniam žmogaus lavinimui, koncentruojantis į vieną iš aukštojo meno sričių - klasikinį baletą.

Dalyvaudami konkursuose Lietuvoje ir pasaulyje, mokysis nugalėti baimes, ugdysis valią, ryžtą, savarankiškumo. Dalyvaudami renginiuose ir kasdieninėje veikloje, dalyviai ugdysis ne tik šokio menui būdingas raiškos priemones, bet ir kitas svarbias gyvenimui kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Lipdukai už kiekvieną lankytą užsiėmimą, pagyrimai, pasirodymas scenoje, spektakliuose.

Mokykloje taikoma lipdukų sistema, kurio spalva suteikia vaikui ir jo tėvams informaciją kaip sekėsi pamokoje. Pavyzdžiui: Auksinis – padaryta didelė pažanga, sidabrinis – atidus dalyvavimas, mėlynas – tiesiog dalyvavimas pamokoje;

Du kartus metuose mokiniai skatinami atsivesti draugą - svečią į baleto pamoką. Mokinys turi progą parodyti savo pažangą ir žinias balete savo artimiausiems draugams.

Kiekvieno pusmečio pabaigoje, vykdomos atviros pamokos tėvams;

Mokslo metų pabaigoje komisija stebi pamoką ir vertina individualiai kiekvieną mokinį, bei teikiamos individualios konsultacijos tėvams dėl tolimesnio vaiko meninio ugdymo pagal baleto programą;

Vaikams sudaroma galimybė dalyvauti pasirodymuose scenoje, konkursuose;

Geriausiai įvertintoms šokio kompozicijoms suteikiama galimybė pasirodyti mūsų šalies ir užsienio festivalių programose;

 Vaikų kūrybos kompozicijos pristatomos specialioje programoje. geriausios iš jų pristatomos mūsų šalies ir kitų šalių konkursuose ir festivaliuose;

Mokykla taiko atvirų durų politiką tėvams, visi tėvai yra kviečiami laukiant vaikų stebėti pamoką monitoriuje.


Mokytojų kvalifikacija

Rusijos Teatrinio Meno Akademiją (GITIs), magistras. Pedagogo darbas nuo 2014 m. iki dabar Eglės Špokaitės baleto mokykla. Nuo 1995 m.  iki dabar -Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 1998 – 2003 m. Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija. 1992-1995 m. Maskvos baleto licėjus. 2004-2013 m. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos, baleto skyriaus, klasikinio šokio metodinės komisijos pirmininkė...


Mokytojų kvalifikacija

Rusijos Teatrinio Meno Akademiją (GITIs), magistras. Pedagogo darbas nuo 2014 m. iki dabar Eglės Špokaitės baleto mokykla. Nuo 1995 m.  iki dabar -Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 1998 – 2003 m. Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija. 1992-1995 m. Maskvos baleto licėjus. 2004-2013 m. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos, baleto skyriaus, klasikinio šokio metodinės komisijos pirmininkė...


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.
Viso vietų: 18