Kino studija Vilniaus mieste


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Medijos
Telefonas: +37065555559
Programa akredituota

Medijos – priemonė kūrybiškumo paieškai ir ugdymui, pasitelkiant foto, vaizdo,  kompiuterinę techniką. Kino meno pagalba mokyti analizuoti aktualias moksleivių gyvenimo temas, skatinti išsakyti savo pastebėjimus, teisingai suvokti ir vertinti šiandienos reiškinius, mokytis suvokti ir išreikšti vizualijoje savo pastebėjimus estetiniu, kultūriniu ir socialiniu aspektais. Ugdyti asmenybes, suvokiančias ir gebančias realizuoti save. Išmokyti moksleivius dirbti komandoje, gerbiant kito nuomonę, ugdyti pilietiškumą ir toleranciją. Ugdyti sugebėjimą kūrybinėje veikloje pritaikyti šiuolaikines informacinių komunikacinių technologijų priemones.

Svarbiausia programos paskirtis atskleisti ir ugdyti mokinio saviraišką, kūrybiškumą ir individualumą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kūrybinės veiklos rezultato fiksavimas ar pristatymas žiūrovui. kūrybinio darbo aptarimas (vertinimas, skatinimas, refleksija, savianalizė). Vertinimas neformalus. naudojamas formuojamasis vertinimo būdas, kuris stiprina daromą mokinių pažangą, aktyvumą ir motyvaciją. Bendradarbiaujant su moksleiviais mokytojas stebės mokinių veiklas, komentuos,  teiks savo pastebėjimus, išskirs teigiamus dalykus, skatins pačius ugdytinius įsivertinti. pabaigoje bus naudojamas apibendrinamasis vertinimas, kurio metu refleksuodami mokiniai aptars veiklos rezultatus, asmeninius pasiekimus, kokias naujas žinias bei supratimą  įgijo, ką procese atrado naujo savyje. Mokinių pasiekimai, naujos žinios bei įgytos kompetencijos atsiskleis jų refleksijose pokalbio metu, anketinėje apklausoje.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas: Utenos dailės mokykla, Lietuvos Muzikos Akademija – aktorius, Lietuvos Edukologijos Universitetas – mokytojas

Patirtis: 22 metų aktorinio darbo, 4 metai Mykolo Romerio universitetas – teatro studijos vadovas – 8 režisūriniai darbai;

Įvairių teatrinių, kino, eduacinių ir prevencinių projektų lietuvoje ir užsienyje organizatorius ir vydytojas.

Nuo 2014 m. Laisvasis mokytojas, nuo 2011 m. ,,Domino teatras“ aktorius, Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija - mokytojas


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas: Utenos dailės mokykla, Lietuvos Muzikos Akademija – aktorius, Lietuvos Edukologijos Universitetas – mokytojas

Patirtis: 22 metų aktorinio darbo, 4 metai Mykolo Romerio universitetas – teatro studijos vadovas – 8 režisūriniai darbai;

Įvairių teatrinių, kino, eduacinių ir prevencinių projektų lietuvoje ir užsienyje organizatorius ir vydytojas.

Nuo 2014 m. Laisvasis mokytojas, nuo 2011 m. ,,Domino teatras“ aktorius, Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija - mokytojas


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461