Keramikos studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37062476111
Programa neakredituota

ESMĖ. Keramikos studijos esmė – lavinti vaikus per sąlytį su moliu. Keramikos užsiėmimai padės vaikams atsipalaiduoti, nurimti, plėtoti jų motorikos įgūdžius, susikoncentruoti, lavinti kūrybingumą bei discipliną, didinti pasitikėjimą savimi. Keramikos užsiėmimuose didžiausias dėmesys bus skiriamas kūrybiškumo ir lipdymo iš molio galimybių tyrinėjimui. Vaikai galės išmokti pagrindinių molio formavimo būdų - lipdymo iš virvelių, formavimo pirštais, darbo su molio plokštėmis, taip pat skobimo bei skulptūrinio formavimo. Keramikos studijoje gaminsime įvairius darbelius - nuo puodelių, indelių, iki gyvūnėlių ar mozaikų. Visų keramikos procesų mokymosi metu mokytoja bus šalia ir suteiks įvairiapusę pagalbą - parodys kaip įgyvendinti užduotis, patars bei padės rasti geriausią sprendimą kūrybiniame procese, tačiau taip pat paliks erdvės ir individualiam darbui.

TURINYS. Programoje kviečiami dalyvauti bendrojo lavinimo pradinės mokyklos 6-12 metų vaikai. Mokiniai kviečiami lankyti keramikos užsiėmimus be specialios atrankos, 2 valandas per savaitę. Programa bus vykdoma 9 mėnesius.

Keramikos studijoje bus mokoma šių dalykų:

- Formavimo iš vientiso molio gniužulo

- Formos kūrimo iš molio juostelių

- Darbo su molio plokštelėmis

- Skobimo technikos naudojimo

- Skulptūrinio formavimo

 

NUMATOMOS VEIKLOS.

Keramikos studijoje planuojami šie užsiėmimai:

- Susipažinsime su įrankiais ir priemonėmis, naudojamais darbui su moliu (stekas, peiliukas, kempinėlė, audinys, lentelė, teptukas, antspaudas, formelė, angobas, glazūra ir kt.)

- Susipažinsime su skirtingomis molio būsenomis (minkštas, odos kietumo, kaulo kietumo, biskvitas, glazūruotas)

- Naudojant vientisą molio gniužulą iš jo pirštų pagalba suformuosime indelį

- Naudojant molio virveles darysime sraiges, indelius, puodelius

- Naudojant molio plokštes darysime plokščius dekoratyvius kūrinius, mozaikas, auskarus

- Naudodami skulptūros formavimą ir skobimo techniką darysime gyvūnėlius ir kitas figūras

- Mokysimės kurti faktūrą naudojant stekus, antspaudus bei kitas išmonę skatinančias priemones

- Mokysimės dekoruoti angobais

- Mokysimės dekoruoti glazūromis

 

NAUDA VAIKAMS. Keramikos užsiėmimais bus lavinamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Vaikai įgys gebėjimų, praversiančių jiems dalyvaujant bendruomeninėse veiklose, būnant formaliojo švietimo sistemos dalyviais. Per darbą su moliu vakai išmoks pasitelkti kūrybiškumą, kūrybiškai spręsti problemas, išlaikyti sukoncentruotą dėmesį, pasitikėti savimi, džiaugtis rezultatais, atsipalaiduoti, dalintis idėjomis, plėtoti komunikacinius įgudžius.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

PAŽANGOS SKATINIMAS.

Keramikos studijoje bus taikoma individualios pažangos vertinimo sistema, padėsianti skatinti mokinių saviraišką ir pasiekimus. Bus siekiama skatinti stipriąsias individų puses, jas lavinti. Bus skiriamas dėmesys bendravimui su vaikais ir su jų tėvais. Bus siekiama sudaryti galimybes dalyvauti konkursuose, parodose.

VERTINIMAS.

Programos dalyvių pažanga nuolat vertinama žodžiu užsiėmimų metu. Apie vaikų mokymosi procesą mokytoja periodiškai informuoja tėvus elektroniniu paštu, aptaria per individualius pokalbius, po užsiėmimų. Rengiami susirinkimai, sudaromas konsultacijų grafikas.

ĮSIVERTINIMAS

Po kiekvieno užsiėmimo mokytoja ir vaikai kalbasi apie tai, kas buvo sudėtinga, o kas sekėsi gerai. Vaikų pastebėjimai yra esminiai tolimesnei pamokų raidai.

PASIEKIMŲ PALIUDIJIMAS

Vaikų tėvams, draugams bei artimiesiems rengiama atvira parodėlė, kur eksponuojami vaikų darbai. 


Mokytojų kvalifikacija

Kristina Jasiukonytė (Teatro bakalauras Klaipėdos universitete, Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo specialybė Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre).

Ketverius metus dirbu su ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikais. Tyrinėju teatro, judesio ir dailės sritis. Apjungdama žinias ir įgytą patirtį sukūriau teatralizuotą koncertą vaikams „Spalvų terapija“, kuris intensyviai rodomas jau antrus metus. Išleidau spalvinimo knygelę vaikams „Žvėrių karnavalo“ tema. Keramikos užsiėmimus vaikams vedu dvejus metus. 


Mokytojų kvalifikacija

Kristina Jasiukonytė (Teatro bakalauras Klaipėdos universitete, Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo specialybė Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre).

Ketverius metus dirbu su ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikais. Tyrinėju teatro, judesio ir dailės sritis. Apjungdama žinias ir įgytą patirtį sukūriau teatralizuotą koncertą vaikams „Spalvų terapija“, kuris intensyviai rodomas jau antrus metus. Išleidau spalvinimo knygelę vaikams „Žvėrių karnavalo“ tema. Keramikos užsiėmimus vaikams vedu dvejus metus. 


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.
Viso vietų: 36

Vaikai kviečiami lankyti be specialios atrankos.

Vykdant keramikos užsiėmimus bus naudojama keramikos krosnis, stekai, keramikos peiliukai, formelės, antspaudukai bei kiti įrankiai, reikalingi darbui su moliu, taip pat angobai, glazūros.