Keramikos būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: (8 5) 216 87 99
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programa neakredituota

Keramikos būrelyje vaikai susipažins su keramikos technologijomis, išmoks įvairių lipdymo būdų. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins jų kūrybiškumą. Ugdymo procese bus sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, kuriamos teigiamos emocijos.  Būrelio vadovas aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktas užduotis ir pasiektą rezultatą.

Keramikos būrelio mokiniai vyks į ekskursijas, kur susipažins su senosiomis keramikos technologijomis, lankys keramikos parodas, kuriose susipažins su profesionalių dailininkų kūryba.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.
Viso vietų: 24