Keramika


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 8 61292900
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Ugdyti visus norinčius nežiūrint į jų turimą patirtį keramikos srityje, individualius  sugebėjimus, fizines galias.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdymo procese vaikai skatinami pagyrimais, dalyvaujant parodose-diplomais, mokslo metų rengiamos parodėlės teveliams.


Mokytojų kvalifikacija

VPU, 24 metai, dailės  mokytoja metodininkė


Mokytojų kvalifikacija

VPU, 24 metai, dailės  mokytoja metodininkė


Lektorius: Alytė Mieliūnienė
Lankančiųjų amžius: 7–15 m.
Viso vietų: 18