Kapueiros studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Capoeira yra brazilų kovos menas, kuriame susijungia žaidybiniai kovos elementai, šokis, muzika.  Naudojant kovos meno filosofiją vaikai lavins savo fizinius gebėjimus: greitį, plastiką, vikrumą, koordinaciją.  Muzikuojant mokiniai bus skatinami išreikšti save, tobulinti savo ritmo pajautimą, grojimo bei dainavimo gebėjimus. Daug dėmesio skirsime ne tik fiziniam pasirengimui ir muzikavimui, bet komandiniam darbui. Vaikai, lankydami capoeiros užsiėmimus, susipažins su kitų tautų kultūra, istorija.  


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažanga bus skatinama pozityviais ir kūrybiškais metodais. Vertinime  akcentuojami pasiekimai. Kaip papildomas motyvavimas bus savo rezultatų demonstravimas per įvairius pasirodymus.


Lankančiųjų amžius: 8–13 m.
Viso vietų: 15