Kaligrafija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Kita
Telefonas: (8 5) 234 1524
El. pastas: info@vtdko.lt
Programa neakredituota

Programa skirta supažindinti su kaligrafijos meno specifika, jos reikšme ir svarba kultūroje.

Kaligrafijos užsiėmimai skirti susipažinti su kaligrafinio rašymo priemonėmis, jų panaudojimo būdais. Mokoma rašyti kirsta plunksna, keičiant rašymo kampą. Susipažįstama su pagrindinėmis kaligrafijos meno taisyklėmis, rašant istorinius šriftus: Romos kapitalinį, uncialinį, gotikinį ir antikvą. Ugdoma estetinė pajauta, gebėjimas suvokti ir valdyti estetinį teksto poveikį, suvokti rašto grožį, jį perteikti kaligrafinėmis priemonėmis. Programos metu formuojami  meniniai įgūdžiai ir ugdomas kūrybiškumas. Moksleiviai, įvaldę kaligrafijos technikas, galės taikyti įgytas žinias bei gebėjimus tolimesniuose kūrybiniuose projektuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Darbų aptarimas, diskusija, sukurtų darbų paroda.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis (dailė), grafikos meno patirtis, 12 metų pedagoginė patirtis.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis (dailė), grafikos meno patirtis, 12 metų pedagoginė patirtis.


Lankančiųjų amžius: 12–21 m.
Viso vietų: 12