Kalendorinių švenčių ir renginių studijos programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: (8-5)245-79-60
Kaina: 6.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

TIKSLAS

  1. Atskleisti vaikų menines savybės.
  2. Sudominti vaikus muzikiniu menu.
  3. Lavinti muzikinę klausą, ugdyti vokalinius įgūdžius.
  4. Plėsti žinias apie muzikinius žanrius, vokalinę muziką.
  5. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, susipažindinti su šventinėmis tradicijomis Lietuvoje.
  6. Ugdyti pilietiškumą ir toleranciją suaugusiems ir klubo draugams.

UŽDAVINIAI

  1. Susipažinti su dabarties ir praeties kultūrą.
  2. Išmokti dainuoti įvairių žanrų repertuarą, lietuvių ir kitų tautų kalbomis.

Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 14

I grupė  - 14 vaikų (nuo 6  iki  16 metų)