„Kalbų pasaulis ir aš“ 7-9 m.


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 370 620 23377
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Daugiau nei 85% visų užsiėmimų bus skirta praktinei veiklai. Moksleiviai gebės laisviau kalbėti bei užmegzti naujus pokalbius. Taip pat programos dalyviai bus supažindinti su kultūringu bendravimu bei patys tai praktikuos. Užsiėmimų programa bus pateikta tėvams, kad mokiniai visuomet būtų pasiruošę prieš sunkesnes ar daugiau pastangų reikalaujančias užduotis (pvz.: vaidinimas, projektas, prezentacija). Naujai įgyti įgūdžiai bus vertingi ne tik užsienio bet ir gimtojoje kalboje. Moksleiviai daug sužinos ir apie kitas šalis bei gaus vertingos ir įdomios informacijos, ir taip pat ras naujų draugų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos vertinimas bus neformalus, jis vyks per vaikų stebėjimą, analizavimą bei komentavimą. Vaikai gaus savianalizės lenteles, kur įrašys kiekvieno užsiėmimo temą ir parašys sau įvertinimą bei trumpą komentarą apie temos suvokimą.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis su įgyta mokytojo kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis su įgyta mokytojo kvalifikacija.


Lankančiųjų amžius: 7–9 m.
Viso vietų: 200