Kadro menas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Kas yra „kadras“? Kaip idėjas paversti vaizdu? Kadro menas – tai vizualaus meno bei individualios išraiškos derinys, jungiant fotografijos bei videografijos šakas. Kursas padės mokiniams geriau suprasti įvairias fotografijos ir videografijos temas bei atlikimo technikas, susipažinti su būtiniausiomis priemonėmis bei jų valdymu. Po kurso mokiniai gebės: individualiai sukurti kadro kompoziciją, jausti spalvų išraiškas, pritaikyti fotografijos bei videografijos žinias kasdienėje aplinkoje. Taip pat mokiniai įgis vaizdinės medžiagos apdirbimo bei įrangos nustatymų pagrindus. Kursas bus skaidomas į dvi dalis: fotografiją ir videografiją. Pasitelkiant pagrindinius kadro principus – šviesą bei kompoziciją, mokiniai atliks įvairias praktines užduotis bei pristatys įgytas žinias fotografijų parodoje ir pačių sukurtų filmukų peržiūroje. Šis kursas padės mokiniams išmokti ne tik individualios saviraiškos bei kūrybinio mąstymo, bet ir efektyvaus darbo komandoje. Programa ugdys konstruktyvų argumentavimą, pagarbą ir pakantumą kitam.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Visų pirma, vaikams yra suteikiama pakankamai tiek gerų, tiek blogų pavyzdžių, kad mokiniai po truputį lavintų suvokimą apie norimo rezultato įgyvendinimą ir kaip jį pasiekti. Tuo pačiu vaikai mokinasi pastebėti „klaidas“ ir kitų darbuose, argumentuotai išdėstydami savo pastebėjimus. Po kiekvienos praktinės užduoties vaikai vertina vieni kitų darbus kartu su vadovės komentarais. Mokomės ne kritikuoti, o pastebėti ir patarti. Pagrindine motyvacija tampa baigiamieji fotografijos ir videografijos darbai. Mokiniai su lyg kiekviena užduotimi, lavina savo gebėjimus, kad galėtų parodyti, ką gali geriausiai metų pabaigoje. Visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 15–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461