Judėk, sportuok ir tobulėk


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas, Kita
Telefonas: +370 683 24467
El. pastas: gscsanus@gmail.com
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Pasitelkus fizinio aktyvumo veiklas ugdysime 1-12 klasių moksleivių gebėjimus, įpročius, nuostatas ir supratimą apie judesio bei sveikos gyvensenos svarbą sveikatai ir gyvenimo kokybei.

Projekto metu planuojama organizuoti užsiėmimus, kurių metu mokiniai:

 • Bus testuojami fizinei ir funkcinei būklei įvertinti;
 • Vertins savo bei kitų sveikatą, pasiekimus, įgūdžius ir žinias;
 • Mokinsis taisyklingo judesio, laikysenos naudojant skirtingas fizines ypatybes ir esant skirtingoms situacijoms;
 • Mokinsis derinti mokslus, fizinę veiklą ir poilsį;
 • Gerins tarpusavio ryšį su kitais užsiėmimų dalyviais, siekdami bendro tikslo, vertindami vienas kito sveikatą, žinias ir pasiekimus;
 • Formuos sveikos gyvensenos nuostatas bei individualų ir savarankišką jų pritaikymą;

 

Prasidėjus programai bus atliekami testavimai individualiai kiekvienam mokiniui, atrasime fizinės sveikatos problemines vietas, su kuriomis ir dirbsime programos metu. Vertinimas bus vykdomas nenutrūkstamai, kiekvieno užsiėmimo metu mokinsimės vertinti veiklas, jų atlikimo technikas ir pasiektus rezultatus. Vertinimas vyks su mokytojo pagalba, tačiau vertinimą atliks patys mokiai. Mokinsimės įžvelgti savo bei kitų pasiekimų ir iškeltų užduočių teigiamas puses.

Programos metu bus vykdomos funkcinės treniruotės, aktyvieji ir komandos formavimo žaidimai, pratimai su žaidybiniais elementais, mankštos padėsiančios mokiniams lavinti įvairias fizines ypatybes (koordinaciją, lankstumą, jėgą, ištvermę, pusiausvyrą) bei ugdytis teigiamas nuostatas apie sveiką gyvenseną. Bus atliekamos mankštos ir aktyvieji žaidimai padėsiantys išmokti taisyklingo judesio, kvėpavimo bei laikysenos.

Tarp aktyviųjų veiklų bus daromos pertraukėlės, kurių metu mokiniai bus mokomi apie darbo ir poilsio kaitą, režimo laikymąsi ir kitas sveikos gyvensenos technikas, pasitelkus įvairius mokymosi metodus (diskusijos, debatai, minčių žemėlapis, komandos formavimo žaidimai, situacijų modeliavimo žaidimai ir kt.).

Programos tikslas ne tik pagerinti mokinių sveikatą programos metu, bet ir išugdyti daugybę sveikos gyvensenos įgūdžių, kurie lydėtų visą gyvenimą.

Vykdytojai užsiėmimus organizuos Geros savijautos centro „Sanus“ patalpose. Taip pat tarsimės su Vilniaus miesto mokyklomis, dėl NVŠ užsiėmimų vykdymo jų patalpose mokiniams patogiu metu. Užsiėmimai vyks dvi valandas per savaitę. Mokiniai bus suskirstyti į grupes pagal amžiaus tarpsnius ir fizines galimybes.

Po NVŠ programos užsiėmimų pagerės jaunuolių bendra organizmo būklė, fizinės galimybės, sustiprės imuninė sistema ir kt. Atsiras motyvacija ir naudos supratimas užsiimti fizinio aktyvumo veikla, bei kitomis sveikos gyvensenos praktikomis. Vaikai lengviau sutelks dėmesį, gebės kritiškai vertinti stresines situacijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos veiklos numatytos tokios, kurias gali įsivertinti mokiniai ir mokytojas. Pradžioje užsiėmimų bus vertinama mokinių fizinė būklė, judesių technika, žinių lygis. Bus stebimas pažangos lygis kiekvieno užsiėmimo metu ir programai baigiantis. Mokiniai diskutuos tarpusavyje ir su mokytoju apie padarytą pažangą, įgytus ar pagerintus gebėjimus, įgytas žinias. Mokiniai bus apdovanojami nedideliais prizais už motyvaciją siekti geresnio rezultato. Už padarytą pažangą mokiniai bus skatinami mokytojo bei grupės draugų pagyrimais ir teigiamais pastebėjimais. Bus mokomasi savarankiškai vertinti veiklas, pasiektus rezultatus (užsiėmimų pabaigoje padarant trumpą diskusiją apie atliktas veiklas, iškilusius sunkumus). Paruoštuose blankuose bus fiksuojami  mokinių asmens duomenys po atliktų testų, tam tikrus rezultatus bei norimas išlavinti sritis mokiniai patys užrašys ir programos eigoje vertins, stebės eigą.


Mokytojų kvalifikacija

Tomas Radišauskas - Vilniaus universitetas, Visuomenės sveikata, Visuomenės sveikatos magistro laipsnis (2015 m. MA Nr. 1441325); Lietuvos edukologijos universitetas, Sveikos gyvensenos pedagogika, Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija (2013 m. BP Nr. 026635); Lietuvos edukologijos unversitetas, Sporto trenerio perkvalifikavimo kursai (2013 m. SP Nr. 003206). Funkcinių treniruočių treneris, mitybos specialistas dirbantis tiek su suaugiais tiek su vaikais nuo 2013 m.; Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas dirbantis Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre nuo 2017 m. Vasario mėn.; Atlikęs 6 mėn. praktiką Italijoje „Area Fitness club“ kaip fitneso treneris ir mitybos specialistas (darbas su vaikais ir suaugusiais), nuo 2015 m. Spalio mėn.; Sporto, sveikatingumo ir pramoginių renginių organizatorius – praktikantas (savanoris), įmonėje UAB „Mapa holding“ 2014 m. Gegužės – Rugsėjo mėn.; Atlikęs profesinę praktiką Vilniaus Fabijoniškių pagrindinėje mokykloje kaip Sveikos gyvensenos pedagogas 2013 m. Sausio 7 d. – Kovo 15 d.


Mokytojų kvalifikacija

Tomas Radišauskas - Vilniaus universitetas, Visuomenės sveikata, Visuomenės sveikatos magistro laipsnis (2015 m. MA Nr. 1441325); Lietuvos edukologijos universitetas, Sveikos gyvensenos pedagogika, Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija (2013 m. BP Nr. 026635); Lietuvos edukologijos unversitetas, Sporto trenerio perkvalifikavimo kursai (2013 m. SP Nr. 003206). Funkcinių treniruočių treneris, mitybos specialistas dirbantis tiek su suaugiais tiek su vaikais nuo 2013 m.; Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas dirbantis Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre nuo 2017 m. Vasario mėn.; Atlikęs 6 mėn. praktiką Italijoje „Area Fitness club“ kaip fitneso treneris ir mitybos specialistas (darbas su vaikais ir suaugusiais), nuo 2015 m. Spalio mėn.; Sporto, sveikatingumo ir pramoginių renginių organizatorius – praktikantas (savanoris), įmonėje UAB „Mapa holding“ 2014 m. Gegužės – Rugsėjo mėn.; Atlikęs profesinę praktiką Vilniaus Fabijoniškių pagrindinėje mokykloje kaip Sveikos gyvensenos pedagogas 2013 m. Sausio 7 d. – Kovo 15 d.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 150
 • Geros savijautos centras „Sanus“ turi visą reikalingą inventorių užsiėmimams vykdyti (mankštos kilimėlius, kamuolius, kamuoliukus, svorius, elastines juostas ir kt.). Patalpose įrengtos dvi salės, persirengimo kambariai, kurie pritaikyti vaikų sporto ir sveikatingumo veiklai.
 • Projekto veiklos bus vykdomos tiek „Sanus“ patalpose tiek mokyklose, priklausomai nuo veiklos pobūdžio ir patogumo grupei susirinkti.
 • Projekto vykdytojas turi privalomą mokytojo kvalifikaciją, pedagoginį išsiliavinimą bei patirties su vaikais
 • Geros savijautos centras „Sanus“ turi patirties ir įgūdžių vaikų neformaliojo švietimo veikloje, bendradarbiavo su asociaciją „Sporto idėja“ vykdant 2016 m. NVŠ projektą bei 2016-2017 m. Įgyvendinant NVŠ projektą „Judėk, sportuok ir tobulėk“.
 • Kadangi veiklų metu numataoma nemažai užduočių mokinių saviraiškai skatinsime jų įsivertinimą bei vertinsime patys. Bus atliekami tam tikri funkciniai testai, kurie leis stebėti fizinės būklės pažangą. Bus atliekamas įgytų žinių bei įgūdžių tikrinimas per vėliau sekančias projekto veiklas.

Vykdytojai turi lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai.