Jaunųjų programuotojų mokykla


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37067155688 ir +37067250580
El. pastas: info@nkkm.lt
Kaina: 70.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 55.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 10-13 metų moksleiviams. Programos esmė – išmokyti moksleivius informacinių technologijų pagrindų. Mokomasi diegti ir administruoti Windows OS, konfigūruoti tinklus bei dirbti tinkle. Išmokstama taisyklingai parengti dokumentus. Įgyjama programavimo žinių, išmokstama suprogramuoti nesudėtingus žaidimus. Mokomasi dirbti su multimedijos programomis. Vaikai įgauna pradinių žinių, kurias galės pritaikyti tolimesniuose moksluose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Įvairių mokymosi metodų taikymas, už greitą bei teisingą darbo atlikimą rašomi papildomai pliusai, kuriuos vėliau sumuojame prie testų rezultatų. Mokymosi procese vyksta testai, savarankiški darbai, varžybos. Baigus mokymosi kursą išduodamas kursų baigimo diplomas.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 11–13 m.
Viso vietų: 132