Jaunųjų meškeriotojų būrelis (nauja)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija
Telefonas: 852104134
El. pastas: Sn713@hotmail.com
Programa neakredituota

Programa sukurta suteikti meškeriojimo teorines, praktines žinias.

     Užsiėmimų metu ketinama skiepyti meilę savo kraštui, išmoki tausoti, saugoti natūralios gamtos išteklius, pažinti didžiąsias Lietuvos upes ir ežerus, pažinti juose gyvenančias faunos ir floros rūšis, kultūringai ir atsakingai elgtis gamtoje. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu vaikai bus supažindinami su žvejybos ypatumais, žuvų rūšimis, žvejybos taisyklėmis ir teisiniu reglamentavimu.

     Programos sudėtinė dalis - Žvejybos laboratorijos įkūrimas ir veikla

     Žvejybos laboratorijoje numatoma žūklės priemonių gamybos dirbtuvėlė, kurioje bus gaminamos žvejybinės priemonės. 

     Numatoma organizuoti išvykas į gamtą, žvejybą prie ežerų, kuri prisidės prie vaikų fizinės ir psichinės sveikatos gerinimo. Išvykų metų bus ugdomas vaikų atsakingumas ir savarankiškumas, vyks žvejybos varžybos. Vaikai diskutuos aplinkosaugos temomis, bus skatinami rūšiuoti atliekas. Bus mokomi atsakingai kurti laužą, gamintis maistą, virti arbatą.


Lektorius: Marius Nariūnas
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 20