Jaunųjų lyderių mokykla


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 85276572
Kaina: 20.27 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa „Jaunųjų lyderių mokykla“ skirta jaunimui nuo 15 iki 19 m., norintiems sustiprinti pasitikėjimą savimi, lavinti savo asmenines savybes, įgyti teorijų ir praktinių žinių apie lyderystę, bendradarbiavimo ir vadovavimo įgūdžių.

Užsiėmimų metu mokysimės dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas, išsakyti savo nuomonę, išgirsti kitus bei priimti save tokį, koks esi. Mokysimės suprasti tarpusavio santykius, ugdysime toleranciją ir supratimą. Jaunimas bus mokomas kaip tikslingai susiplanuoti savo laiką, siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti savo svajones!


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyviai bus skatinami įsivertinti patys, daryti savianalizę, reflektuoti komandoje. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus aptarimas. Pagrindinis dėmesys skiriamas asmens laisvei pasisakyti, nebijoti išreikšti savo mintis, įsitraukti į sprendimų priėmimą. „Jaunųjų lyderių mokykla“ turės  „Idėjų dėžutę“, į kurią galima bus mesti pasiūlymus, pageidavimus, išsakyti pastabas ir trūkumus.

Motyvacijai kelti bus sukurtos „Džiaugsmo dozė“ knygos, kuriose dalyviai segs savo testų rezultatus, atliktus darbus, atrastas naujas savybes, talentus, kūrybines idėjas ir pozityvias mintis. 


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos edukologijos universitetas, Sociologijos bakalauro studijos, mokytojo kvalifikacija. Mykolo Romerio universitetas, Socialinio darbo magistro studijos, Vaiko teisių apsauga. 2 metai projektinio darbo patirtis, darbas su vaikais ir jaunimu, dalyvavimas jaunimo darbuotojų mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos edukologijos universitetas, Sociologijos bakalauro studijos, mokytojo kvalifikacija. Mykolo Romerio universitetas, Socialinio darbo magistro studijos, Vaiko teisių apsauga. 2 metai projektinio darbo patirtis, darbas su vaikais ir jaunimu, dalyvavimas jaunimo darbuotojų mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.


Lankančiųjų amžius: 15–19 m.