Jaunųjų gamtininkų būrelio programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija, Etnokultūra
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pirmuose užsiėmimuose siekiama mokinius supažindinti su namuose dažniausiai laikomų prijaukintų gyvūnų ir paukščių biologinėmis savybėmis, auginimu, priežiūra ir veisimu bei ugdyti gebėjimus atsakingai jais rūpintis. Užsiėmimų metu mokiniai skatinami atlikti stebėjimus: sverti, matuoti, tyrinėti gyvūnų elgseną. Kituose užsiėmimuose siekiama toliau gilintis į Lietuvos laukinės gyvūnijos ir augalijos pasaulį, aiškintis jų vaidmenį gamtoje bei žmogaus įtaką jiems. Mokiniai skatinami savarankiškai dirbti pagal vadovo skirtas užduotis. Daug laiko skiriama vaizdingiems, patraukliems ir interaktyviems mokomojo objekto pristatymams, mokinių teminei saviraiškai. Taip pat jie vyksta į temines ekskursijas, žygius, dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose, konferencijose, konkursuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Žodinis skatinimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, konferencijose, parodose, projektinių ir tiriamųjų darbų pristatymai bendruomenei.


Mokytojų kvalifikacija

15 metų darbo su vaikais patirtis. Ilgametė zoologų, jaunųjų gamtininkų, žaliųjų turistų būrelių vadovė. Mokiniai buvo parengti ir dalyvavo Lietuvos ir tarptautiniuose gamtiniuose konkursuose: Lietuvos mokinių forume-konferencijoje „Pasaulinė gyvūnų globos diena“ 2003–2008; Jaunųjų tyrėjų konkurse 2006, 2007, 2008; Europos sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape 2002, 2003, 2006, 2007, 2008; Fotoparodoje „Žemės spalvos“, skirtoje Tarptautinei akcijai „Išvalykime Pasaulį“ 2005–2011; Gamtinės fotografijos konkurse „Regiu, jaučiu, įamžinu“, skirtame Tarptautiniams miškų metams 2011 m; Tarptautinio Baltijos jūros projekto metinėje konferencijoje 2008–2014; Lietuvos jaunųjų ornitologų konferencijoje 2006–2014 ir kituose. Išsilavinimas: 2004 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Biologijos mokytojo kvalifikacija. 1997 m. Aukštesnioji Buivydiškių žemės ūkio mokykla. Žemės ūkio veiklos apskaitos specializacija. Patirtis ir kvalifikacija: Nuo 2012 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro mokytoja 2012–2015 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro gyvūnų prižiūrėtoja 2006–2009 UAB „Dailija“ akvariumistikos technologė 2001–2012 Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro būrelių vadovė 1998–2012 Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Biologijos skyriaus laborantė 1996–1998 E. Vėbrienės reklamos dirbtuvės apskaitininkė-vadybininkė 1994–1996 VU Fizikos fakulteto dekanato sekretorė 1990–1994 m. Respublikinės jaunųjų gamtininkų stoties Biologijos skyriaus laborantė Kita patirtis: Nuo 2002 keliautojų sporto teisėjo kategorija Nuo 2002 Žaliųjų turistų klubo vadovė, www.zaliejituristai.lt Nuo 2005 Vaikų vasaros poilsio edukacinių stovyklų organizatorė ir vadovė, www.gamtostakais.lt Nuo 2015 Išmaniųjų mokytojų asociacijos narė, http://laimonokursai.wix.com/ismanus Nuo 2015 Lietuvos etninės kultūros draugijos narė, www.etnokultura.lt Kompetencijos: komunikacinė ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, reflektavimo ir mokymosi mokytis, organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje, integruoti išmaniąsias technologijas, etninės kultūros elementus į savo mokymąsi bei vaikų mokymą ir ugdymą, nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir nuotolinio mokymo kursuose.


Mokytojų kvalifikacija

15 metų darbo su vaikais patirtis. Ilgametė zoologų, jaunųjų gamtininkų, žaliųjų turistų būrelių vadovė. Mokiniai buvo parengti ir dalyvavo Lietuvos ir tarptautiniuose gamtiniuose konkursuose: Lietuvos mokinių forume-konferencijoje „Pasaulinė gyvūnų globos diena“ 2003–2008; Jaunųjų tyrėjų konkurse 2006, 2007, 2008; Europos sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape 2002, 2003, 2006, 2007, 2008; Fotoparodoje „Žemės spalvos“, skirtoje Tarptautinei akcijai „Išvalykime Pasaulį“ 2005–2011; Gamtinės fotografijos konkurse „Regiu, jaučiu, įamžinu“, skirtame Tarptautiniams miškų metams 2011 m; Tarptautinio Baltijos jūros projekto metinėje konferencijoje 2008–2014; Lietuvos jaunųjų ornitologų konferencijoje 2006–2014 ir kituose. Išsilavinimas: 2004 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Biologijos mokytojo kvalifikacija. 1997 m. Aukštesnioji Buivydiškių žemės ūkio mokykla. Žemės ūkio veiklos apskaitos specializacija. Patirtis ir kvalifikacija: Nuo 2012 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro mokytoja 2012–2015 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro gyvūnų prižiūrėtoja 2006–2009 UAB „Dailija“ akvariumistikos technologė 2001–2012 Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro būrelių vadovė 1998–2012 Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Biologijos skyriaus laborantė 1996–1998 E. Vėbrienės reklamos dirbtuvės apskaitininkė-vadybininkė 1994–1996 VU Fizikos fakulteto dekanato sekretorė 1990–1994 m. Respublikinės jaunųjų gamtininkų stoties Biologijos skyriaus laborantė Kita patirtis: Nuo 2002 keliautojų sporto teisėjo kategorija Nuo 2002 Žaliųjų turistų klubo vadovė, www.zaliejituristai.lt Nuo 2005 Vaikų vasaros poilsio edukacinių stovyklų organizatorė ir vadovė, www.gamtostakais.lt Nuo 2015 Išmaniųjų mokytojų asociacijos narė, http://laimonokursai.wix.com/ismanus Nuo 2015 Lietuvos etninės kultūros draugijos narė, www.etnokultura.lt Kompetencijos: komunikacinė ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, reflektavimo ir mokymosi mokytis, organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje, integruoti išmaniąsias technologijas, etninės kultūros elementus į savo mokymąsi bei vaikų mokymą ir ugdymą, nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir nuotolinio mokymo kursuose.


Lankančiųjų amžius: 6–11 m.
Viso vietų: 15