Jaunojo ugniagesio gelbėtojo neformaliojo mokymo bendroji programa (Jaunasis gelbėtojas)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita, Sportas, Gamta, ekologija, Saugus eismas
Telefonas: +37069921221
El. pastas: info@ljus.com
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos esmė – mokyti vaikus priešgaisrinės saugos taisyklių ir elgesio ekstremaliose situacijose, išmokyti praktiškai naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, susipažinti su gaisrine ir gelbėjimo technika ir įranga, pirmosios medicininės pagalbos teikimu, saugaus elgesio prie vandens telkinių ir vandenyje, kaip saugiai gelbėti skęstantį žmogų nuo kranto ir vandenyje, padėti vaikams susiformuoti saugaus elgesio kultūros nuostatas. Užsiėmimų metu pastebėti vaiko gabumus bei sugebėjimus ir padėti jiems reikštis per meninę saviveiklą dalyvaujant šalies bei tarptautiniuose renginiuose. Visuomenėje populiarinti saugų gyvenimo būdą, skleisti prevencinę priešgaisrinę, civilinės saugos veiklą bei kelti saugaus elgesio kultūrą, siekiant mažinti traumatizmą vaikų ir jaunimo tarpe.

Šios programos dėka siekiama parodyti, kaip auga vaikų kompetencija: nuo elementarių pradinių įgūdžių rūpintis savimi ir kitais, padedamiems mokytojo, iki savarankiško, prireikus ir globėjiško, dalyvavimo kuriant ir užtikrinant savo ir kitų saugumą.

Programa orientuota į tai, kad mokiniai patys atpažintų, įvardintų grėsmę ir pavojų keliančias situacijas, būtų pasirengę imtis praktinių veiksmų, saugotų gyvybę ir sveikatą, aplinką ir turtą.

Bus dirbama su įvairiais šaltiniais, be tradicinių mokomųjų priemonių naudojamasi pagalbine garso ir vaizdo medžiaga, periodika, internetu, mokomosiomis kompiuterių programomis ir kita;

Programos metu naudojamasi įvairiais buitinėmis prietaisais ir įranga, stebimos ir tiriamos situacijos, susijusios su grėsmėmis ir pavojais saugumui; rengiami praktikumui, mokomosios ekskursijos į saugą užtikrinančias įstaigas, glaudžiai bendradarbiaujama su gelbėjimo srities specialistais, ugniagesiais gelbėtojais, GMP specialistais, narais – gelbėtojais, aukštalipias – gelbėtojais ir pan.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų motyvacija dalyvauti programoje skatinama pažintinėmis išvykomis, pristatymų savo veiklos ir įgūdžių įvairiuose renginiuose, pagyrimo bei padėkos raštais ir t.t.

Ugdytinių pasiekimai ugdymo procese bus vertinami sistemingais žinių patikrinimo testais (teoriniais bei praktiniais).


Mokytojų kvalifikacija

Romualdas Kazlauskas – Aukštasis išsilavinimas. Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas, Kūno kultūros dėstytojo ir turizmo organizatoriaus.

30 m. stažas priešgaisrinėje tarnyboje,

10 m. stažas VGTU treneris – pedagogas.

Sportinė patirtis: 16 metų Lietuvos ugniagesybos rinktinės narys, 2 metus TSRS ugniagesybos sporto rinktinės narys,  suteiktas TSRS sporto meistro vardas.  Buvo Lietuvos rinktinės vyr. treneris, suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. Suteiktas tarptautinės kategorijos sporto teisėjo vardas.

15 metų patirtis darbo su vaikais irjaunimu visuomeninėje Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos veikloje, dalyvavimas ir rengimas tarptautinių ir respublikinių renginių, seminarų, sąskrydžių, stovyklų ir varžybų, visuomeninių prevencinių akcijų, žygių ir kelionių.

Gražina Abaravičienė – Aukštasis išsilavinimas. Pradinio ugdymo bakalauras, švietimo vadybos ir lyderystės magistras.

Ped. darbo stažas 22 metų, kvalifikacinė kategorija – vyr. mokytoja.

10 metų patirtis darbo su vaikais ir  jaunimu visuomeninėje Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos veikloje, dalyvavimas ir rengimas tarptautinių ir respublikinių renginių, seminarų, sąskrydžių, stovyklų ir varžybų, visuomeninių prevencinių akcijų, žygių ir kelionių.


Mokytojų kvalifikacija

Romualdas Kazlauskas – Aukštasis išsilavinimas. Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas, Kūno kultūros dėstytojo ir turizmo organizatoriaus.

30 m. stažas priešgaisrinėje tarnyboje,

10 m. stažas VGTU treneris – pedagogas.

Sportinė patirtis: 16 metų Lietuvos ugniagesybos rinktinės narys, 2 metus TSRS ugniagesybos sporto rinktinės narys,  suteiktas TSRS sporto meistro vardas.  Buvo Lietuvos rinktinės vyr. treneris, suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. Suteiktas tarptautinės kategorijos sporto teisėjo vardas.

15 metų patirtis darbo su vaikais irjaunimu visuomeninėje Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos veikloje, dalyvavimas ir rengimas tarptautinių ir respublikinių renginių, seminarų, sąskrydžių, stovyklų ir varžybų, visuomeninių prevencinių akcijų, žygių ir kelionių.

Gražina Abaravičienė – Aukštasis išsilavinimas. Pradinio ugdymo bakalauras, švietimo vadybos ir lyderystės magistras.

Ped. darbo stažas 22 metų, kvalifikacinė kategorija – vyr. mokytoja.

10 metų patirtis darbo su vaikais ir  jaunimu visuomeninėje Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos veikloje, dalyvavimas ir rengimas tarptautinių ir respublikinių renginių, seminarų, sąskrydžių, stovyklų ir varžybų, visuomeninių prevencinių akcijų, žygių ir kelionių.


Lankančiųjų amžius: 9–19 m.
Viso vietų: 30

50 proc. visų užsiėmimų bus vykdomi praktiškai, maksimaliai sumodeliuotoje prie realios situacijos, aplinkoje.