Jaunasis žygeivis


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: +37052611547
Programa akredituota

Pažintiniai - edukaciniai  žygiai, ekskursijos skatins ir suburs vaikus keliauti ir labiau pažinti Lietuvą, savo gimtą kraštą. Moksleiviai įgis keliautojų sporto, pažintinio – sportinio turizmo, saugaus elgesio, sveikos gyvensenos žinių, įsisavins ir lavins naujus judėjimo įgūdžius. Pagerės vaikų fizinė sveikata, formuosis sveiko gyvenimo būdo nuostatos. Vaikai įgis komandinio darbo, gamtos pažinimo, renginių ir varžybų gamtoje organizavimo patirties.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyvių vertinimas yra neformalus. Vertinimo kriterijai: ugdytinių pastangos, vertybinės nuostatos ir elgesys, kūrybiškumas, veikla teorinių ir praktinių užsiėmimų metu, dalyvavimas įvairiuose Jaunųjų turistų centro ir Vilniaus miesto renginiuose.

Pedagogas skatins vaikus įsivertinti prieš tai su jais aptaręs vertinimo kriterijus, formas ir metodus.

Apie programos dalyvių pasiekimus bus skelbiama Jaunųjų turistų centro interneto svetainėje, informaciniuse stenduose. Dalyvių pasiekimai bus įvertinti padėkomis, diplomais ir prizais.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vyresnieji neformalaus švietimo pedagogai; 5-15 metų patirtis vaikų neformaliojo švietimo srityje.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vyresnieji neformalaus švietimo pedagogai; 5-15 metų patirtis vaikų neformaliojo švietimo srityje.


Lankančiųjų amžius: 9–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461