Jaunasis žygeivis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: +37052611547
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Sveikatinimasis, naujų judėjimo įgūdžių įsisavinimas ir lavinimas; sveikos mitybos žinios; edukaciniai – pažintiniai žygiai skatins ir suburs vaikus keliauti ir labiau pažinti Lietuvą. Pagerės vaikų fizinė sveikata, formuosis sveiko gyvenimo būdo nuostatos, įgis patirties dalyvavimų grupių, komandų veikloje. Vaikai labiau domėsis ir pažins savo gimtąjį miestą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyvių vertinimas yra neformalus. Vertinimo kriterijai: ugdytinių pastangos, vertybinės nuostatos ir elgesys, kūrybiškumas, veikla teorinių ir praktinių užsiėmimų metu, dalyvavimas įvairiuose Jaunųjų turistų centro ir Vilniaus miesto renginiuose.

Pedagogas skatins vaikus įsivertinti prieš tai su jais aptaręs vertinimo kriterijus, formas ir metodus.

Apie programos dalyvių pasiekimus bus skelbiama Jaunųjų turistų centro interneto svetainėje, informaciniuse stenduose. Dalyvių pasiekimai bus įvertinti padėkomis, diplomais ir prizais.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vyresnieji neformalaus švietimo pedagogai; 5-15 metų patirtis vaikų neformaliojo švietimo srityje.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vyresnieji neformalaus švietimo pedagogai; 5-15 metų patirtis vaikų neformaliojo švietimo srityje.


Lankančiųjų amžius: 9–19 m.
Viso vietų: 120