Jaunasis kraštotyrininkas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: +37052611547
Programa akredituota

Programos dalyviams bus suteikta žinių apie Lietuvos istorinę atmintį, teisingą tautos kultūros paveldo sampratą, krašto materialinę ir dvasinę kultūrą, liaudies tradicijas bei  papročius, perteikiami tautinės ir etninės kultūros pagrindai, krašto geografinės ypatybės.

Vaikai keliaudami susipažins su mus supančiu pasauliu, fiksuos dabarties ir praeities įvykius, domėsis tautinių bendrijų buitimi ir papročiais, jų ryšiais su tradicine lietuvių tautos kultūra, rinkdami ir tyrinėdami  eksponatus mokyklų muziejams, įgis tyrinėjimo įgūdžių.  Tai skatins moksleivių domėjimąsi mus supančia aplinka, siejant praeities įvykius, reiškinius, istoriją, papročius su dabartimi, sužadins norą domėtis etnografine krašto praeitimi. Programos dalyviai  patirs aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselės sveiką gyvenseną. Bus atskleisti ir formuosis nauji vaikų saviraiškos poreikiai, plėtojamos asmeninės, socialinės, pažinimo ir komunikavimo kompetencijos.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyviai bus vertinami  neformaliai: padėkomis, pagyrimais, prizais ir kt. Vertinimo kriterijai: ugdytinių pastangos, vertybinės nuostatos ir elgesys, kūrybiškumas, veikla teorinių ir praktinių užsiėmimų metu, dalyvavimas įvairiuose Jaunųjų turistų centro ir Vilniaus miesto renginiuose.

Pedagogas skatins vaikus įsivertinti prieš tai su jais aptaręs vertinimo kriterijus, formas ir metodus.

Apie programos dalyvių pasiekimus bus skelbiama Jaunųjų turistų centro interneto svetainėje, informaciniuse stenduose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vyresnieji neformalaus švietimo pedagogai; 5-15 metų patirtis vaikų neformaliojo švietimo srityje


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vyresnieji neformalaus švietimo pedagogai; 5-15 metų patirtis vaikų neformaliojo švietimo srityje


Lankančiųjų amžius: 10–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461