Jaunasis futbolininkas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Programa skirta propaguoti futbolą vaikų ir jaunimo tarpe, gerinti vaikų užimtumą po pamokų, aktyvinti nusikalstamumo prevenciją, kompleksiškai lavinti vaikų fizines savybes ir gerinti protinį darbingumą. Vykdant programą bus siekiama sudaryti vaikams ir jaunimui galimybes saviraiškai per kūno kultūrą ir sportą, skatinti bendravimą, gabūs sportui moksleiviai bus skatinami toliau tobulėti, siekti karjeros sporte. Programos dalyviai - 7-18 metų vaikai (berniukai ir mergaitės) atitinkantys pagrindinę sveikatos grupę.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokinio pasiekimai vertinami nuo veiklos pobūdžio. Treniruotės metu skatinami žodiniais pagyrimas, komandos draugų palaikymu (plojimais), kiekvienos treniruotės metu vyksta įvairūs sportiniai konkursai už kuriuos nugalėtojas gauna simbolinį prizą. Dalyvavimas varžybos kuriose skiriami už tris pirmas vietas medaliai, taurės, renkami geriausi komandų žaidėjai, geriausi turnyrų žaidėjai, kurie yra apdovanojami specialiais prizais. Programos pabaigoje dalyviams bus įteikti diplomai.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461