Įvadas į pasaulio tautų šokio pasaulį.


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37067578142
Programa akredituota

Puoselėjant prigimtinį mokinių kinestetinį ir kūrybinį savitumą, sudominti šokiu. Numatoma susipažinti su klasikinio, pramoginio, lietuvių liaudies sceninio bei charakterinio šokių pagrindais; siekti kad vaikai pajustų judėjimo džiaugsmą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Siekiama ugdyti programoje dalyvaujančių vaikų judėjimo, šokio džiaugsmą. Kiekvienas mokymosi etapas (ciklas) baigiamas iš anksto numatytomis, aptartomis su mokiniais vertinimo užduotimis iš skirtingų veiklos sričių arba jas integravus. Su mokiniais nustatomi ir išsiaiškinami užduočių vertinimo kriterijai bei kiti reikalavimai. Vertinimas – ideografinis.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus kolegija (šokio pedagogika – mokytojo kvalifikacija), Klaipėdos universitetas (režisūra – teatro bakalauro kvalifikacija). 2010-06-03 suteikta vyr.mokytojo kategorija. Pedagoginė patirtis – 10 m. Mokytojas nuolat tobulina visas turimas kompetencijas (pagal mokytojo profesijos kompetencijos aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. isakymu Nr. ISAK-54).


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus kolegija (šokio pedagogika – mokytojo kvalifikacija), Klaipėdos universitetas (režisūra – teatro bakalauro kvalifikacija). 2010-06-03 suteikta vyr.mokytojo kategorija. Pedagoginė patirtis – 10 m. Mokytojas nuolat tobulina visas turimas kompetencijas (pagal mokytojo profesijos kompetencijos aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. isakymu Nr. ISAK-54).


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461