IT projektų vadyba ir komandinis darbas Vilniaus m.


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37068547445
El. pastas: ingaz@vipt.lt
Programa akredituota

Mokymo programą sudaro trys esminės viena su kita persipinančios dalys: informacinės technologijos, projektų vadyba bei darbas komandoje. Šioje programoje, įgyvendinant informacinių technologijų projektą stiprinami besimokančiųjų IT gebėjimai bei žinios, formuojami projektų vadybos įgūdžiai bei stiprinamos asmeninės ir socialinės kompetencijos.

Besimokantieji žinias įgis atlikdami realias gyvenimiškas užduotis. Suvoks kaip kelti idėjas, o nuo idėjos pereiti prie įgyvendinimo, kaip priimti teisingus sprendimus, kaip dirbti komandoje, lyderiauti, kaip susiplanuoti laiką ir ką daryti jei viskas vyksta ne taip kaip tikėtasi, sustiprins ir įgis naujų IT įgūdžių.

Integruojamos globaliojo švietimo temos. Jaunuoliai kurdami IT projektą gvildens temas, kurios padės suprasti supantį pasaulį bei jo realijas, žmonių bei kultūrų tarpusavio sąsajas, aktualias ekonomines, socialines, aplinkosaugines problemas, jų atsiradimo priežastis bei pasekmes. Savo matymą perteiks kurdami internetinę svetainę.

Įgyvendindami IT projektą mokysis dirbti įvairiais WEB 2.0 įrankiais (vaizdo, garso įrašų, grafinės informacijos rengimas ir apdorojimas ir pan), išmoks kurti ir redaguoti interneto svetaines pasirinktoje aplinkoje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos vadovas veiklos metu savo reikmėms, tolimesnės veiklos planavimui atlieka išmokimo stebėjimą ir vertinimą. Tačiau formalus vertinimas mokiniams nepateikiamas.

Taikomas formuojamasis vertinimas, kuris vyksta bendradarbiaujant programos vadovui ir besimokantiesiems taikant refleksijos metodus. Aptariami ir vertinami grupės ir individualūs pasiekimai. Vykdant programą mokytojas įtraukia grafinių formų metodus: į(si)vertinamas asmeninis ir grupinis indėlis į darbo sėkmę; ir kriterinį vertinimo būdą: prieš pradedant darbus bendrai aptariami konkretaus darbo sėkmės kriterijai, o atlikus darbą aptariami rezultatai ir atitikimas išsikeltiems kriterijams.

Programos veikloje vertinimo objektai yra socialiniai įgūdžiai, projektinio darbo atlikimo įgūdžiai, IT įgūdžiai.

Besimokantiesiems baigus programą išduodami pažymėjimai.

Besimokantiesiems baigus programą išduodami pažymėjimai.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja turi turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ir yra baigęs (besimokantis) informacinių technologijų studijų programą (ar turinti įrodančių dokumentų, kad turi puikias informacinių technologijų žinias bei įgūdžius).

Vilniaus m. dirbs šie mokytojai: Andželika Jurčik, Mindaugas Velykis, Viktorija Jegorenko, Stasiulevičiūtė Elada, Gražina Chmilkevičienė, Tatjana Rodevič, Jurgita Zenevičiūtė, Ieva Vasiliauskaitė, Dainė Dalgėdaitė, Violeta Sabonienė, Mantas Petraška, Kristina Malaglazova, Dileta Misiūnienė


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja turi turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ir yra baigęs (besimokantis) informacinių technologijų studijų programą (ar turinti įrodančių dokumentų, kad turi puikias informacinių technologijų žinias bei įgūdžius).

Vilniaus m. dirbs šie mokytojai: Andželika Jurčik, Mindaugas Velykis, Viktorija Jegorenko, Stasiulevičiūtė Elada, Gražina Chmilkevičienė, Tatjana Rodevič, Jurgita Zenevičiūtė, Ieva Vasiliauskaitė, Dainė Dalgėdaitė, Violeta Sabonienė, Mantas Petraška, Kristina Malaglazova, Dileta Misiūnienė


Lankančiųjų amžius: 9–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461