IT mokykla (Web programavimas II)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37067155688 ir +37067250580
El. pastas: info@nkkm.lt
Programa neakredituota

Programa skirta 6-12 klasių moksleiviams, trukmė – 1 mokslo metai. Mokiniai išmoks programuoti JavaScript kalba, taikyti standartines JQuery bibliotekos funkcijas, bei suteikti dinamiškumą tinklalapio elementams. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kurs projektą įrodydami įgytas žinias.

Mokymosi metų vaikai įgyja tam tikros srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgauna kitų dalykinių kompetencijų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalis atliktų praktinių darbų leidžia sukaupti papildomus „kreditus“ testui, vaikai motyvuojami greičiau ir kokybiškiau atlikti užduotis. Taip pat kiekviena kurso tema pasibaigia testu, kuris įtakoja mokyklos baigimo pažymėjimo gavimą. Kurso pabaigoje moksleiviai ruošia ir apsigina kursinį projektą, kurį gali įvertinti ne tik dėstytojai, bet ir grupės draugai.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.
Viso vietų: 60

Programos vykdymui naudojama pati naujausia techninė ir programinė įranga, mokymų klasės įrengtos šiuolaikiškose, moderniose patalpose.