IT mokykla (Web programavimas)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37052700526 , +37052458528
El. pastas: info@nkkm.lt
Kaina: 65.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 50.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 6-12 klasių moksleiviams, jos trukmė – dveji mokslo metai. Mokiniai išmoks kurti tinklalapius naudojant šiuolaikines HTML ir CSS technologijas, parodys savo kūrybiškumą ruošiant tinklalapio grafinį šabloną. Taip pat išmoks programuoti JavaScript kalba, taikyti standartines JQuery bibliotekos funkcijas, bei suteikti dinamiškumą tinklalapio elementams. Moksleiviai sukurs kursinį projektą naudojant MySQL duomenų bazių valdymo sistemą bei PHP programavimo kalbą. Mokymosi metų vaikai įgyja tam tikros srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgauna kitų dalykinių kompetencijų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalis atliktų praktinių darbų leidžia sukaupti papildomus „kreditus“ testui, vaikai motyvuojami greičiau ir kokybiškiau atlikti užduotis. Taip pat kiekviena kurso tema pasibaigia testu, kuris įtakoja mokyklos baigimo pažymėjimo gavimą. Kurso pabaigoje moksleiviai ruošia ir apsigina kursinį projektą, kurį gali įvertinti ne tik dėstytojai bet ir grupės draugai.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.
Viso vietų: 60