IT mokykla (Sistemų administravimas I)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37067155688 ir +37067250580
El. pastas: info@nkkm.lt
Programa neakredituota

Pagal šią programą mokomi 8-11 klasių mokiniai. Mokymų turinys orientuotas į IT rinkos poreikius. Kursas yra viena iš specializacijų, kurios metu išmokstama administruoti Linux OS ir jos tarnybas, vietinius kompiuterinius tinklus. Dauguma mokymus lankančių vaikų savo ateitį sieja su IT, todėl įgytos žinios bus labai naudingos tiek studijų metu, tiek siekiant profesionalios karjeros.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos įgyvendinimo eigoje vaikai laiko testus, kurie yra vertinami. Taip pat vertinamos kai kurios praktinės užduotys. Kai kur taikomas kaupiamasis vertinimas.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 24