IT mokykla (Programavimas II)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37067155688 ir +37067250580
El. pastas: info@nkkm.lt
Programa neakredituota

Programa skirta 8-12 klasių mokiniams, trukmė – 1 mokslo metai. Kurso metu moksleiviai išmoks dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis (kurti programas darbui su duomenų bazėmis) bei programuoti 3D žaidimus. Kiekvieno semestro pabaigoje moksleiviai kuria savo kursinį projektą įrodydami įgytas žinias. Mokymosi metu moksleiviai įgyja programavimo srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno semestro metu atlikdami praktines užduotis moksleiviai renka papildomus balus, kurie gali palengvinti testų laikymą, tai skatina moksleivius dirbti greičiau bei kokybiškiau. Semestro pabaigoje ginamas kursinis darbas. Kursinius projektus vertina dėstytojas, kiti programavimo dėstytojai bei grupės draugai. Atlikę projektinius darbus (2 projektai) moksleiviai gauna mokyklos baigimo pažymėjimą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 132