IT mokykla (Kompiuterio techninė įranga. Operacinės sistemos. Taikomosios programos)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37067155688 ir +37067250580
El. pastas: info@nkkm.lt
Kaina: 70.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 55.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagal šią programą mokomi 7-11 klasių mokiniai. Mokymų turinys orientuotas į IT rinkos poreikius. Kursas yra įvadas į vieną iš specializacijų: programavimas, web programavimas arba sistemų administravimas. Dauguma mokymus lankančių vaikų savo ateitį sieja su IT, todėl įgytos žinios bus labai naudingos tiek studijų metu, tiek siekiant profesionalios karjeros. Be to mokymų metu vaikai gali laikyti įvairius profesionalius sertifikatus. Mokymai orientuoti daugiausia į praktinių įgūdžių formavimą. Jų metu vaikai atlieka įvairius projektus (kuria programas, administruoja tinklus, kuria svetaines, surinkinėja kompiuterius, diegia operacines sistemas, kuria duomenų bazes ir t. t.) 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos įgyvendinimo eigoje vaikai laiko testus, kurie yra vertinami. Taip pat vertinamos kai kurios praktinės užduotys. Kai kur taikomas kaupiamasis vertinimas. Sukurtas WEB svetaines vertina patys vaikai.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 132