Išmok mokytis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 865943437
Programa neakredituota

Šioje programoje bus ugdomi mokinių gabumai lengviau mokytis, efektyviau mąstyti, įsiminti, kurti, studijuoti, lavinamos asmenines savybės.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. Geras mikroklimatas grupėje.
  2. Moralinis ir materialinis skatinimas.
  3. Vaiko iniciatyvumas.
  4. Vaiko pasiekimai varžybose.


Mokytojų kvalifikacija

  1. Rimutis Paužuolis- aukštasis pedagoginis, vyr. Mokytojas, sporto meistras, nusipelnęs Lietuvos Respublikos sporto treneris, varžybų teisėjas, daugiau nei 30 metų darbo stažas.


Mokytojų kvalifikacija

  1. Rimutis Paužuolis- aukštasis pedagoginis, vyr. Mokytojas, sporto meistras, nusipelnęs Lietuvos Respublikos sporto treneris, varžybų teisėjas, daugiau nei 30 metų darbo stažas.


Lankančiųjų amžius: 8–16 m.
Viso vietų: 45

Akivaizdiems rezultatams pasiekti butina pradinė motyvacija, entuziazmas.