„Išmanioji statyba“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos
Telefonas: +37061880420
El. pastas: steam@vgtu.lt
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Į užsiėmimus kviečiame 7-12 klasių mokinius, besidominčius šiuolaikinių pastatų projektavimu ir statyba. Užsiėmimų metu nagrinėsime šiuolaikinės statybos principus bei pastatų skaitmeninio ir informacinio modeliavimo BIM (angl. Building Information Modeling ) metodus. Susipažinsime su pastatų gyvavimo ciklo etapais – nuo pastato idėjos iki jo statybos ir eksploatavimo. Projektavimo įmonėje susipažinsime su pastato architektūros ir konstrukcijų projektavimu ir modeliavimu taikant šiuolaikines skaitmeninio modeliavimo priemones. Statybų aikštelėje stebėsime pastato statybą, taikant šiuolaikines medžiagas bei technologijas, o VGTU civilinės inžinerijos laboratorijose dalyvausime unikaliuose pastatų konstrukcijų bandymuose. Nagrinėsime pastatų bei miestų skaitmeninį ir informacinį modeliavimą, jo naudą bei vystymosi tendencijas.

Mokiniai, sėkmingai baigę programą, gaus pažymėjimus, o užsiėmimų metu įgytos žinios ir įgūdžiai leis jiems savarankiškai, naudojant viešai prieinamą programinę įrangą, susikurti savo buto ar namo trimatį vizualizuotą modelį ir eksperimentuoti su juo.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokinių pažanga vertinama etapais. Statybos procesą išskaidžius į koncepcijos sudarymo, projektavimo, statybos ir kt. etapus, įvertinamas kiekvieno etapo atlikimo originalumas, kokybė, savarankiškumas, išbaigtumas. Programos pabaigoje viešame renginyje moksleiviai pristato savo atliktus darbus bendram aptarimui ir įvertinimui. Visi tinkamai įvykdę programą mokiniai gauna programos baigimo pažymėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, statybos inžinerijos magistras, daktaras, docentas. Pedagoginis stažas virš 10 m. Šiuo metu dėstomi dalykai Statinių architektūra ir konstrukcijos, Kompiuterinis projektavimas, Pastato informacinio modeliavimo technologijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, statybos inžinerijos magistras, daktaras, docentas. Pedagoginis stažas virš 10 m. Šiuo metu dėstomi dalykai Statinių architektūra ir konstrukcijos, Kompiuterinis projektavimas, Pastato informacinio modeliavimo technologijos.


Lankančiųjų amžius: 15–19 m.
Viso vietų: 5