INTEGRUOTAS LAUKO PAŽINIMAS


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra, Gamta, ekologija, Pilietiškumas
Telefonas: +370-611-22224
Kaina: 24.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 9.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

 

Pasaulyje atliktais tyrimais jau įrodyta, kad vaikų buvimas lauke visą dieną ir ištisus metus daro teigiamą įtaką jų mokymuisi ir vystymuisi. Pagrindinės lauko pedagogikos idėjos remiasi vaikų sveikatinimu, laisvo žaidimo integravimu į kasdienį vaikų gyvenimą bei vaiko supažindinimu su jį supančia gamta ir jos dėsniais. Didėjant visuomenės sąmoningumui apie ugdymo lauke naudą vaiko vystymuisi, pastebimas didelis tėvų susidomėjimas ugdymo lauke alternatyva. Todėl ši neformali ugdymo programa padės tėvams formuoti sveikus, smalsius, kūrybingus, mylinčius gamtą ir aplinką tausojančius vaikus. NVŠ programos "Integruotas lauko pažinimas" metu yra numatomi žygiai, kurių metu vaikai pažins gamtos reiškinius, įgaus geografinių ir biologinių žinių. Istorinių žinių semsis iš lankomų istorinių objektų. Įgyvendinamos programos metu 7 - 10 metų vaikai išmoks bendradarbiavimo pagrindų nuolat būdami komandoje. Būnant lauke ir gaudami fizinio bei informacinio krūvio, vaikai taps sveikesni, stabilesni ir smalsesni.

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

 

 1. dalyvauti ir siekti pažangos bus skatinama:
 • vaikui iškeliant klausimus, visada skiriama jam laiko paaiškinti atsakymus;
 • išsiaiškinant, kuo labiausiai domisi kiekvienas vaikas ir programą individualizuojant pagal kiekvieno vaiko poreikius;
 • per gerųjų pavyzdžių istorinių/žinomų asmenybių iškėlimą, kurie skatintų siekti tapti tokiais kūrėjais/išradėjais ir pan.;
 • kuriant saugią aplinką ir jaukią atmosferą, kurioje vaikas jaustųsi laimingas, smalsus ir žingeidus;
 • per bendrus pomėgius ir išvykas į žygius suvienyti vaikus ir padėti atrasti jiems naujų draugysčių;
 • sudarant ir pakoreguojant vaiko dienotvarkę taip, kad nebūtų jam per didelis krūvis;
 • informacija bus pateikiama įdomiai, interaktyviai;
 • padedant vaikams patirti kuo daugiau sėkmių ir teigiamų emocijų per aktyvias veiklas.

 

 1. pažanga bus vertinama pildant Kompetencijų vertinimų lapą, kurį pildys pedagogas užsiimantis su vaikais.

 

Vaikų įsivertinimu skatinsime jų savivertę ir motyvaciją. Naudosime šiuos vaikų įsivertinimo metodus:

 • taikinio;
 • skalės;
 • šviesoforo;
 • emocijų veidukais;
 • nykščio metodu;
 • įsivertinimo lapas (užbaigiant pradėtus sakinius).

 


Mokytojų kvalifikacija

 

 1. Audenis - auklėtojas, Lauko darželio Vingio padalinio vadovas, stovyklų vaikams komandos narys. Su vaikais ir paaugliais pedagogas Tomas Audenis dirba keturiolika metų. Baigė socialinės pedagogikos studijas, patirties įgijo dirbdamas vaikų namuose, praktikavosi Suomijoje. Vaikams organizuodavo išvykas į gamtą, stovyklas, būrelius – šias žinias pritaiko ir darželyje. Mėgsta žygius į gamtą, aktyvų laisvalaikį joje. Lauko pedagogikos patirties įgijo lankydamasis lauko darželiuose Islandijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje. Rizikų ugdant vaikus lauke suvaldymo žinias gilino Anglijoje vykusiuose „Forest School“ mokymuose „Archimedes“.


Mokytojų kvalifikacija

 

 1. Audenis - auklėtojas, Lauko darželio Vingio padalinio vadovas, stovyklų vaikams komandos narys. Su vaikais ir paaugliais pedagogas Tomas Audenis dirba keturiolika metų. Baigė socialinės pedagogikos studijas, patirties įgijo dirbdamas vaikų namuose, praktikavosi Suomijoje. Vaikams organizuodavo išvykas į gamtą, stovyklas, būrelius – šias žinias pritaiko ir darželyje. Mėgsta žygius į gamtą, aktyvų laisvalaikį joje. Lauko pedagogikos patirties įgijo lankydamasis lauko darželiuose Islandijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje. Rizikų ugdant vaikus lauke suvaldymo žinias gilino Anglijoje vykusiuose „Forest School“ mokymuose „Archimedes“.


Lektorius: Žilvinas Karpis
Lankančiųjų amžius: 7–10 m.