Individualūs fleitos užsiėmimai


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 62.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 47.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Individualūs fleitos užsiėmimai, kurių metu vaikai, jaunimas bei suaugusieji yra mokomi pažinti išilginę ar skersinę fleitą, išmokti groti įvairių stilių muziką bei supažindinami su muzikos istorijos, solfedžio, harmonijos pagrindais. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunuoliai skatinami pažinti save, suprasti savo pomėgius, atrasti muzikinį stilių, mokytos sceninės kultūros.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų muzikiniai atlikimai, pratimų realizavimas, sukurti kūriniai ir jų atlikimas. Kiekvieno užsiėmimo metu ugdytinio atliekami pratimai, jo dalyvavimas veikloje atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį, groti tokį muzikos stilių, kuris jam labiausiai patinka. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Mokytojų kvalifikacija

Eglė Juciūtė - Magistro laipsnis LMTA (atlikimo menas, fleita), laipsnio nesuteikiančios pedagogikos kvalifikacijos studijos LMTA, 6 metų pedagoginė patirtis, klausomas pedagoginių, psichologinių žinių kursas. Laurynas Čekelis - Magistro laipsnis LMTA (atlikimo menas, fleita), laipsnio nesuteikiančios pedagogikos kvalifikacijos studijos LMTA, 6 metų pedagoginė patirtis, klausomas pedagoginių, psichologinių žinių kursas.

Laurynas Čekelis - Magistro laipsnis LMTA (atlikimo menas, fleita), laipsnio nesuteikiančios pedagogikos kvalifikacijos studijos LMTA, 6 metų pedagoginė patirtis, klausomas pedagoginių, psichologinių žinių kursas.


Mokytojų kvalifikacija

Eglė Juciūtė - Magistro laipsnis LMTA (atlikimo menas, fleita), laipsnio nesuteikiančios pedagogikos kvalifikacijos studijos LMTA, 6 metų pedagoginė patirtis, klausomas pedagoginių, psichologinių žinių kursas. Laurynas Čekelis - Magistro laipsnis LMTA (atlikimo menas, fleita), laipsnio nesuteikiančios pedagogikos kvalifikacijos studijos LMTA, 6 metų pedagoginė patirtis, klausomas pedagoginių, psichologinių žinių kursas.

Laurynas Čekelis - Magistro laipsnis LMTA (atlikimo menas, fleita), laipsnio nesuteikiančios pedagogikos kvalifikacijos studijos LMTA, 6 metų pedagoginė patirtis, klausomas pedagoginių, psichologinių žinių kursas.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 30