Imtynių treniruotės vaikams ir paaugliams


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 8-612-33727
El. pastas: valdas@imtynes.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Imtynių treniruotės vaikams ir paaugliams. Pradinukams ypatingas dėmesys bendram fiziniam pasirengimui. Lankstumo, vikrumo bei jėgos ypatybės bus ugdomos remiantis šiuolaikine metodika. Daug dėmesio įvairiems žaidimams, konkursams. Savo tobulėjimą vaikai ir tėvai galės pamatyti nuolatos rengiamose varžybose. Pažengusiems - galimybė vykti į varžybas Lietuvoje ir užsienyje. Užimtumas nebus pamirštas ir vasarą – norintys nuolatos kviečiami į dienos ir savaitines stovyklas. Mes kuriam tvirtas asmenybes! Mūsų klubo durys atviros visiems, nepriklausomai nuo svorio, ūgio ir gebėjimų. Mūsų klube dingsta visi kompleksai!


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Po pokalbio su vaikais ir jų tėvais bei atsižvelgiant į kiekvieno vaiko fizines galimybes nustatomi individualūs tikslai; vedamas pasiekimų žurnalas; vaikams rengiamos varžybos, o rezultatai skelbiami internete bei socialiniuose tinkluose; į treniruotes įtraukiami tėvai, kurie ne tik stebi, bet ir padeda organizuoti varžybas ir treniruotes; už dalyvavimą varžytuvėse dovanojami diplomai, medaliai bei rėmėjų prizai ; norint išsiaiškinti poreikius, nuolatos vyksta individualūs pokalbiai su vaikais; gerinama materialinė bazė, kurios pagalba pratybos būna įvairesnės ir įdomesnės.


Mokytojų kvalifikacija

Pratybas ves nusipelnęs treneris ekspertas, nacionalinių jaunių, jaunimo ir suaugusių imtynių rinktinių treneriai


Mokytojų kvalifikacija

Pratybas ves nusipelnęs treneris ekspertas, nacionalinių jaunių, jaunimo ir suaugusių imtynių rinktinių treneriai


Lankančiųjų amžius: 7–16 m.
Viso vietų: 40

Reikalaujama, kad vaikai pateiktų nustatytos formos medicininę pažymą; dalyvavimui renginiuose reikalingas tėvų sutikimas