Įdomiųjų skaičiavimų būrelis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos, Kita
Telefonas: 852104134
El. pastas: Sn713@hotmail.com
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos esmė:

Programa skirta romų vaikams, turintiems mokymosi sunkumų bendrojo lavinimo mokykloje, nereguleriai lankantiems pamokas, turintiems didelių spragų matematikoje.

Turinys:

Pagrindinis matematikos mokymo tikslas bendrojoje programoje konkretizuojamas aprašant laukiamus ugdymo rezultatus mokinių žinių, gebėjimų ir nuostatų srityse:

Žinios.

 Įvairiose matematinės veiklos srityse mokinių įgytos žinios turėtų padėti jiems geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti toliau sėkmingai mokytis ne tik matematikos, bet ir gamtos dalykų bei technologijų.

Gebėjimai.

Mokiniai turėtų bendrauti ir bendradarbiauti vartodami matematikos sąvokas ir matematinius informacijos užrašymo būdus, išmokti naudotis matematikos žodynu ir simboliais, pagal savo intelektines galias įvaldyti matematinio mąstymo elementus, spręsti jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas, gebėti mokytis matematikos, t. y. turi susiformuoti ne tik siaurus dalykinius (aritmetinių veiksmų su bevardžiais ir matiniais skaičiais atlikimo, tiesioginio ir netiesioginio matavimo, lygčių ir nelygybių sprendimo ir kt.) bet ir bendruosius (matematinio komunikavimo, matematinio mąstymo, problemų sprendimo)  gebėjimus.

Nuostatos.

Mokiniai turėtų suvokti matematikos svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti protiniam darbui reikalingą sąžiningumą, atkaklumą, kūrybiškumą, norėti  įgyti daugiau matematikos žinių ir gebėjimų. Matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, kurią mokiniai įgyja pradinėje mokykloje, yra labai svarbi kiekvienam asmeniui, nes ji sudaro asmens matematinio raštingumo – matematinės kompetencijos pagrindus.

Numatomos veiklos:

*paaiškinimai * vaizdo įrašai

*matavimas *sprendimai

*žaidimai

Naudos vaikams pagrindimas: matematikos mokymasis prisideda prie asmeninės mokinio kompetencijos ugdymo: per ,,Įdomiųjų skaičiavimų būrelį mokiniai turėtų būti skatinami pasitikėti savo jėgomis, atkakliai ir sąžiningai siekti užsibrėžto tikslo, pratinami saugiai elgtis, rūpintis savo ir kitų sveikata ir kt. Mokinių socialinė kompetencija tvirtės ir mokantis matematikos, jei per užsiėmimą bus sudaromos sąlygos konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo, jei mokiniai bus skatinami gerbti savo ir kitų teises ir pareigas, palaikyti draugiškus santykius ir kt. Per gyvenimas tenka įgytas žinias ir gebėjimus taikyti naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus, kurti naujas idėjas, pagrįstai rizikuoti formuluojant spėjimus (pvz., pirmokas, remdamasis sudėties 10 ribose žiniomis, bando atsakyti į klausimą, kiek bus 200 + 100) ir pateikiant klausimus – visa tai turėtų padėti mokiniams ugdytis iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalyvauti programoje vaikai bus skatinami motyvaciniais pokalbiais, apdovanojimais, organizuojami pokalbiai, aptarimai, pačių vaikų balsavimais renkami įdomiausi darbai.


Mokytojų kvalifikacija

Pedagogės išsilavinimas aukštasis universitetinis, matematikos dėstytoja, bendras pedagoginis stažas 23 metai,  8 metų pedagoginis darbo stažas su romų vaikais, todėl įgytas romų bendruomenės pasitikėjimas, pedagogė komunikabili, atsakinga,  lengvai randa bendrą kalbą su įvairaus amžiaus  vaikais, puikiai sekasi kruopštumo reikalaujantys darbeliai.


Mokytojų kvalifikacija

Pedagogės išsilavinimas aukštasis universitetinis, matematikos dėstytoja, bendras pedagoginis stažas 23 metai,  8 metų pedagoginis darbo stažas su romų vaikais, todėl įgytas romų bendruomenės pasitikėjimas, pedagogė komunikabili, atsakinga,  lengvai randa bendrą kalbą su įvairaus amžiaus  vaikais, puikiai sekasi kruopštumo reikalaujantys darbeliai.


Lankančiųjų amžius: 7–17 m.
Viso vietų: 10