Į futbolą per gimnastiką ir akrobatiką (futbolas)


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37068097445
Programa akredituota

Ankstyvas vaikų judesių, koordinacijos lavinimas. Žaidžiant futbolą ne tik ugdomos sportinėje veikloje būtinos savybės, bet ir formuojamas mąstymas, elgsena, veiklos motyvai. Pradinis etapas labai svarbus jaunųjų futbolininkų mokyme – vaikas susipažįsta su aplinka, mokosi bendrauti, įgyjami nauji judėjimo įgūdžiai.

Mūsų mokykla, siekiant pagerinti jaunųjų futbolininkų koordinacinius gebėjimus, naudoja pagalbinę sporto šaką – gimnastiką ir akrobatiką. Tai leidžia daug efektyviau lavinti vaiko judesius, didėja auklėtinio vikrumas. Tuo pačiu metu siekiama ugdyti sportinį charakterį kuris leistų, save realizuoti ne tik sporto aikštelėje, bet pasitarnautų ir gyvenimiškose situacijose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai skatinami paprastais ir konkrečiais veiklos motyvais – pelnyti trenerių ir draugų pagyrimą, gauti gero žaidėjo reputaciją, išsiskirti iš kitų teigiamais pavyzdžiais, būti pakviestam į mokyklos komandą dalyvauti turnyruose. Fiziniai pasiekimai yra vertinami atliekant įvairius testus pagal Eurofito testavimo metodiką. Pažangos vertinimo kriterijai yra keli, kurie leidžia įvertinti kiekvieno vaiko gebėjimus individualiai. Tai yra gebėjimas tinkamai atlikti judesius, juos analizuoti; gebėjimas dalyvauti varžybose, bei pasiekto rezultato įvertinimas; komunikavimas ir bendradarbiavimas komandoje, atliekant užduotis.


Mokytojų kvalifikacija

Visi treneriai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą, sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, tame tarpe yra turinčių UEFA futbolo licenciją


Mokytojų kvalifikacija

Visi treneriai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą, sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, tame tarpe yra turinčių UEFA futbolo licenciją


Lankančiųjų amžius: 6–11 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461