Harmonizuojantis menas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 852443773
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Pagrindinis programos tikslas: padėti vaiko individualiajai saviraiškai, ugdyti jo kūrybiškumą bei estetinį skonį.

Programos uždaviniai: supažindinti su pagrindinėmis piešimo taisyklėmis, komponavimo principais, bei spalvų harmonijos dėsniais. Padėti išmokti piešti taisyklingesnes žmogaus kūno ir veido proporcijas, o taip pat jautriau perteikti gamtos formas. Supažindinti su žinomiausiais meno stiliais ir dailės pasaulio genijais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Sistemingai ir reguliariai organizuojamos vaikų darbų parodos, dalyvaujama įvairiuose konkursuose. Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, dailės mokytojo-metodininko kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, dailės mokytojo-metodininko kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.
Viso vietų: 40