Grupė paaugliams „Ops studium“


Programa galiojo iki: 2017-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37065520555
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Paauglių gyvenime atsitinka daug visokių didesnių ar mažesnių nemalonumų. Tada jie išgyvena daug nemalonių jausmų ir emocijų. Tokiose situacijose svarbūs jausmų atpažinimo, įsisąmoninimo ir išraiškos, kitaip sakant, jausmų valdymo įgūdžiai. Jei mokinys moka konstruktyviai valdyti jausmus – pasidalija tuo, ką išgyvena, moka įveikti stresą, geba pozityviai susitvarkyti su įtampa, jo sprendimai paremti tolima perspektyva, tada jo elgesys – save kuriantis, konstruktyvus. Mokiniai bus mokomi konfliktų valdymo ir tarpininkavimo strategijų. Tarpininkas – tai asmuo, mokantis padėti besiginčijantiesiems ieškoti išeities. Jis skatina bendrauti ir geriau suprasti vienas kitą, o tai neretai padeda rasti abi šalies patenkinantį sprendimą. Paauglystėje mokydamiesi valdyti konfliktus, mokiniai įgis vertingų įgūdžių, kurie pravers visą gyvenimą. Mokinių tarpininkavimas atlieka daug funkcijų: 1. Padeda rasti dar viena kelią konflikto sprendimo link. Aktyviai padėdami savo bendraamžiams ir mažesnėms vaikams įveikti konfliktus, mokiniai gali pasiekti kur kas daugiau negu suaugusieji. 2. Paverčia konfliktą teigiamu, konstruktyviu procesu. Mokiniai pradeda suvokti teigiamą konfliktų potencialą ir garbingiau juos sprendžia, nes įžvelgia juose galimybių. 3. Padeda gerinti santykius. Tarpininkavimas būną veiksmingas ne tik pačio konflikto metu, bet ir gali pagerinti tolesnius konflikto dalyvių santykius. Tarpininkavimas gali padėti pakeisti netinkamą elgesį ir išmokti mokinius geriau sąveikauti. 4. Didina drausmę. Mokiniai, kurie mokosi tarpininkauti ir dalyvauja tarpininkavimo procese, įgunda spręsti problemas ir aktyviai klausytis. 5. Lavina lyderio įgūdžius. Mokiniai suvokia, ką reiškia turėti pasirinkimo laisvę ir jausti atsakomybę: jie mokosi iš savo sprendimų padarinių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Anketavimas, stebėjimas, refleksija.


Mokytojų kvalifikacija

2002 m. – 2008 m. Psichologijos studijos Vilniaus Universitete. Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Specializacija: klinikinė psichologija 2008 m. iki dabar Tarptautinės mokymo programos “Egzistencinė terapija” studijos VšĮ humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute Praktika Pal.J.Matulaičio šeimos pagalbos centre „Tėvystės įgūdžių ugdymo grupėjė“ (2,5 mėn.) Mokymai „Socialinė integracija per tarpkultūriškumą: motyvavimas, pasirengimas, palaikymas ir reintegracija“ (Jaunimo mainų agentūra) Seminaras „Tėvystės įgūdžių grupių vedimas: teorija ir praktika“ (Pal.J.Matulaičio šeimos pagalbos centras, pažymėjimas) Mokomasis vizitas Danijoje: Danijos socialinės apsaugos sistema (VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui; Jaunimo mainų agentūra) Seminaras „Trumpalaikė psichoterapija“ (VU Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras; pažymėjimas) I-oji tarptautinė menų terapijos konferencija „Menų terapija Lietuvoje“ (VPU, SKI, LDTTA, LUMTA; pažymėjimas) Bendrų kompetencijų kursai magistrantams: teoriniai seminarai ir bendrųjų kompetencijų ugdymo praktinės užduotys (Žmogaus studijų centras; pažymėjimas) Jaunimo mainų programa Gruzijoje (Visų šventųjų šeimos paramos centras) Mokslinė konferencija „III pasaulio lietuvių psichologų konferencija“ (LPS; pažymėjimas) III Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologijos mokslo taikymas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“ (VU, Filosofijos fakultetas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra; pažymėjimas) Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologiniai tyrinėjimai: problemos ir perspektyvos“ (VU, Filosofijos fakultetas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra; pažymėjimas) Visų šventųjų šeimos paramos centro kursai savanoriams (VŠŠPC)


Mokytojų kvalifikacija

2002 m. – 2008 m. Psichologijos studijos Vilniaus Universitete. Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Specializacija: klinikinė psichologija 2008 m. iki dabar Tarptautinės mokymo programos “Egzistencinė terapija” studijos VšĮ humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute Praktika Pal.J.Matulaičio šeimos pagalbos centre „Tėvystės įgūdžių ugdymo grupėjė“ (2,5 mėn.) Mokymai „Socialinė integracija per tarpkultūriškumą: motyvavimas, pasirengimas, palaikymas ir reintegracija“ (Jaunimo mainų agentūra) Seminaras „Tėvystės įgūdžių grupių vedimas: teorija ir praktika“ (Pal.J.Matulaičio šeimos pagalbos centras, pažymėjimas) Mokomasis vizitas Danijoje: Danijos socialinės apsaugos sistema (VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui; Jaunimo mainų agentūra) Seminaras „Trumpalaikė psichoterapija“ (VU Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras; pažymėjimas) I-oji tarptautinė menų terapijos konferencija „Menų terapija Lietuvoje“ (VPU, SKI, LDTTA, LUMTA; pažymėjimas) Bendrų kompetencijų kursai magistrantams: teoriniai seminarai ir bendrųjų kompetencijų ugdymo praktinės užduotys (Žmogaus studijų centras; pažymėjimas) Jaunimo mainų programa Gruzijoje (Visų šventųjų šeimos paramos centras) Mokslinė konferencija „III pasaulio lietuvių psichologų konferencija“ (LPS; pažymėjimas) III Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologijos mokslo taikymas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“ (VU, Filosofijos fakultetas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra; pažymėjimas) Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologiniai tyrinėjimai: problemos ir perspektyvos“ (VU, Filosofijos fakultetas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra; pažymėjimas) Visų šventųjų šeimos paramos centro kursai savanoriams (VŠŠPC)


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 15

Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turintiems, savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms.