Grupė paaugliams „Ops studium“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37065520555
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Paauglių gyvenime atsitinka daug visokių didesnių ar mažesnių nemalonumų. Tada jie išgyvena daug nemalonių jausmų ir emocijų. Tokiose situacijose svarbūs jausmų atpažinimo, įsisąmoninimo ir išraiškos, kitaip sakant, jausmų valdymo įgūdžiai. Jei mokinys moka konstruktyviai valdyti jausmus – pasidalija tuo, ką išgyvena, moka įveikti stresą, geba pozityviai susitvarkyti su įtampa, jo sprendimai paremti tolima perspektyva, tada jo elgesys – save kuriantis, konstruktyvus. Mokiniai bus mokomi konfliktų valdymo ir tarpininkavimo strategijų. Tarpininkas – tai asmuo, mokantis padėti besiginčijantiesiems ieškoti išeities. Jis skatina bendrauti ir geriau suprasti vienas kitą, o tai neretai padeda rasti abi šalies patenkinantį sprendimą. Paauglystėje mokydamiesi valdyti konfliktus, mokiniai įgis vertingų įgūdžių, kurie pravers visą gyvenimą. Mokinių tarpininkavimas atlieka daug funkcijų: 1. Padeda rasti dar viena kelią konflikto sprendimo link. Aktyviai padėdami savo bendraamžiams ir mažesnėms vaikams įveikti konfliktus, mokiniai gali pasiekti kur kas daugiau negu suaugusieji. 2. Paverčia konfliktą teigiamu, konstruktyviu procesu. Mokiniai pradeda suvokti teigiamą konfliktų potencialą ir garbingiau juos sprendžia, nes įžvelgia juose galimybių. 3. Padeda gerinti santykius. Tarpininkavimas būną veiksmingas ne tik pačio konflikto metu, bet ir gali pagerinti tolesnius konflikto dalyvių santykius. Tarpininkavimas gali padėti pakeisti netinkamą elgesį ir išmokti mokinius geriau sąveikauti. 4. Didina drausmę. Mokiniai, kurie mokosi tarpininkauti ir dalyvauja tarpininkavimo procese, įgunda spręsti problemas ir aktyviai klausytis. 5. Lavina lyderio įgūdžius. Mokiniai suvokia, ką reiškia turėti pasirinkimo laisvę ir jausti atsakomybę: jie mokosi iš savo sprendimų padarinių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Anketavimas, stebėjimas, refleksija, mokinių grįžtamasis ryšys. 


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Edukologijos magistras. Mykolo Riomerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, universitetinės studijos.  Antroji pakopa.  VII kvalifikacijos lygis pagal LKS.Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacijos laipsnis, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Vilniaus Kolegija, Pedagogikos Fakultetas. Aukštojo mokslo neuniversitetinių studijų programa – Socialinė Pedagogika; Specializacija – darbas su rizikos grupės vaikais.

Jaunimo darbuotojų kompetencijos ugdymas.

2012 m. spalio 29 - 30 d. Seminaras, savivaldybių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams apie atvirą darbą su jaunimu.

2014 m. Jaunimo darbuotojų sertifikatas Nr. JDS – 2014-181.

2014 m. Darbo su jaunimu formos: darbas gatvėje, mobilus darbas. 2014 m. Jaunimas regionuose:iniciatyvų ir veiklos skatinimas.

2014 m.Teisėtas ir kokybiškas darbas su jaunimu

 Grupinių psichoterapinių užsiėmimų parengimo ir vedimo įgūdžių ugdymas.

2007 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val pozityvios ir humanistinės psichoterapijos apmokimai 

2008 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras 50 val. geštalto ir humanistinės psichoterapijos apmokymai.

2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa)

2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. verslumo planavimas ir humanistinės psichoterapijos apmokymai.

2011 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. Analitinės psichoterapijos mokymai.

2014 m. balandžio 13-26 d.d. Tarptautinis teorinis ir praktinis psichoterapijos ir klinikinės psichologijos seminaras. 30 val. psichopatologijos mokymai.

Dalyvavimas „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymo“ programoje. Pozityvi tėvystė.

2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa)

2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Vaiko teisių gynimas plėtojant tėvų ir globėjų tėvystės įgūdžius (24 val. mokymo programa)

Darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais įgūdžių ugdymas.

Nuo 2009 m. vasario 17 d. socialinės adaptacijos pamokų organizavimas ir dėstimas

2009 – 11 – 24 dalyvavimas seminare „Naujausių technologijų panaudojimas mokant vaikus, turinčius klausos sutrikimą.“

2010 – 11 – 29 dalyvavimas seminare „Vaikų turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų ugdymas ir socializacija.

2011 – 12 – 14 dalyvavimas seminare „Migracija. Vaiko elgesio ir emocinių sunkumų prevencija“ (6 val.)

Pirminės, ankstyvosios ir  tiesioginės prevencijos darbo įgūdžių ugdymas.

2009 m. balandžio 9 d. dalyvavimas seminare :Jaunimo nusikalstamumas: kaltininkai ir aukos“

2010 m. kovo 18 d. dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Žalingų įpročių prevencija: patirtis, problemos, perspektyvos“.

2013-03-26 dalyvavimas seminare „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per žaidimus“

2014 - 2016 m. aktyvus dalyvavimas JRD organizuotose mokymuose.

Pilietiškumo ir verslumo ugdymo proceso organizavimo įgūdžių lavinimas

2012 – 03 – 13 dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursose mokytojams „Tikslai. Viešasis kalbėjimas“ 6 akad. val.

2012 – 03 – 15 dalyvavimas praktiniame seminare „Vaikų kritinio mąstymo ugdymas“. 2 akad. val.

Nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki dabar dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“

2012 m. birželio 7-8 d. dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminare „Neformaliojo ugdymo metodai“ 12 akad. val.

 2012 – 08 – 30 dalyvavimas projekto „Kūrybiškas kelias į verslumą“ nacionaliniame renginyje „Inovatyvios verslo idėjos čia ir dabar“.

2013 m. dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“ „Gyvenimo įgūdžių ugdymo kokybė – kodas pilietinė visuomenė.

2014 m. dalyvavimas simpoziume „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė“


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Edukologijos magistras. Mykolo Riomerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, universitetinės studijos.  Antroji pakopa.  VII kvalifikacijos lygis pagal LKS.Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacijos laipsnis, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Vilniaus Kolegija, Pedagogikos Fakultetas. Aukštojo mokslo neuniversitetinių studijų programa – Socialinė Pedagogika; Specializacija – darbas su rizikos grupės vaikais.

Jaunimo darbuotojų kompetencijos ugdymas.

2012 m. spalio 29 - 30 d. Seminaras, savivaldybių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams apie atvirą darbą su jaunimu.

2014 m. Jaunimo darbuotojų sertifikatas Nr. JDS – 2014-181.

2014 m. Darbo su jaunimu formos: darbas gatvėje, mobilus darbas. 2014 m. Jaunimas regionuose:iniciatyvų ir veiklos skatinimas.

2014 m.Teisėtas ir kokybiškas darbas su jaunimu

 Grupinių psichoterapinių užsiėmimų parengimo ir vedimo įgūdžių ugdymas.

2007 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val pozityvios ir humanistinės psichoterapijos apmokimai 

2008 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras 50 val. geštalto ir humanistinės psichoterapijos apmokymai.

2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa)

2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. verslumo planavimas ir humanistinės psichoterapijos apmokymai.

2011 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. Analitinės psichoterapijos mokymai.

2014 m. balandžio 13-26 d.d. Tarptautinis teorinis ir praktinis psichoterapijos ir klinikinės psichologijos seminaras. 30 val. psichopatologijos mokymai.

Dalyvavimas „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymo“ programoje. Pozityvi tėvystė.

2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa)

2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Vaiko teisių gynimas plėtojant tėvų ir globėjų tėvystės įgūdžius (24 val. mokymo programa)

Darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais įgūdžių ugdymas.

Nuo 2009 m. vasario 17 d. socialinės adaptacijos pamokų organizavimas ir dėstimas

2009 – 11 – 24 dalyvavimas seminare „Naujausių technologijų panaudojimas mokant vaikus, turinčius klausos sutrikimą.“

2010 – 11 – 29 dalyvavimas seminare „Vaikų turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų ugdymas ir socializacija.

2011 – 12 – 14 dalyvavimas seminare „Migracija. Vaiko elgesio ir emocinių sunkumų prevencija“ (6 val.)

Pirminės, ankstyvosios ir  tiesioginės prevencijos darbo įgūdžių ugdymas.

2009 m. balandžio 9 d. dalyvavimas seminare :Jaunimo nusikalstamumas: kaltininkai ir aukos“

2010 m. kovo 18 d. dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Žalingų įpročių prevencija: patirtis, problemos, perspektyvos“.

2013-03-26 dalyvavimas seminare „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per žaidimus“

2014 - 2016 m. aktyvus dalyvavimas JRD organizuotose mokymuose.

Pilietiškumo ir verslumo ugdymo proceso organizavimo įgūdžių lavinimas

2012 – 03 – 13 dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursose mokytojams „Tikslai. Viešasis kalbėjimas“ 6 akad. val.

2012 – 03 – 15 dalyvavimas praktiniame seminare „Vaikų kritinio mąstymo ugdymas“. 2 akad. val.

Nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki dabar dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“

2012 m. birželio 7-8 d. dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminare „Neformaliojo ugdymo metodai“ 12 akad. val.

 2012 – 08 – 30 dalyvavimas projekto „Kūrybiškas kelias į verslumą“ nacionaliniame renginyje „Inovatyvios verslo idėjos čia ir dabar“.

2013 m. dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“ „Gyvenimo įgūdžių ugdymo kokybė – kodas pilietinė visuomenė.

2014 m. dalyvavimas simpoziume „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė“


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.
Viso vietų: 60

Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turintiems, savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms.