Grafikos technikos


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: (8 5) 234 1524
El. pastas: info@vtdko.lt
Programa neakredituota

Programa skirta supažindinti su grafikos menu ir techniniais jos atlikimo būdais. Užsiėmimų metu moksleiviai susipažįsta su iškiliosios grafikos technikomis – kartono, medžio ir lino graviūra, įvairiais raižymo ir spausdinimo būdais (redukcija, dupleksas ir kt.). Taip pat supažindinama su giliaspaude grafika (ofortu, akvatinta, sausa adata), plokščiąja spauda: taip vadinama netikrąja litografija, monotipija ir šablonine spauda. Programos metu skatinamas kūrybiškumas, mokoma dirbti su įvairiomis grafikos medžiagomis, plėtojami meniniai įgūdžiai ir ugdoma kantrybė bei logiškas mąstymas. Šiuos įgūdžius ir žinias moksleiviai galės toliau taikyti savo kūrybiniuose darbuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Aptarimas, diskusija, sukurtų darbų paroda-pristatymas


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis (dailė), grafikos meno patirtis, 12 metų pedagoginė patirtis


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis (dailė), grafikos meno patirtis, 12 metų pedagoginė patirtis


Lankančiųjų amžius: 12–21 m.
Viso vietų: 10