Gitaros studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 85276572
Kaina: 14.48 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Gitaros studiją lankantys vaikai tobulins grojimą gitara. Mokiniai mokysis grojimo technikų, gebės atlikti vidutinio sudėtingumo kūrinius, susipažins su įvairiais muzikiniais žanrais, išmoks juos skirti, įgis muzikos teorijos žinių. Pamokų metu bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas, savitarpio pagalba.  Muzikavimas gitara padės atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį vaiko muzikalumą; žadins domėjimąsi muzika bei kitomis kultūros formomis, ugdys mokinių muzikinį skonį, skatins mąstymą . Kartu interpretuosime muzikos kūrinius, klausysimės muzikos tekstų ir juos atpažinime;  


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai bus skatinami dalyvauti koncertuose, parodyti artimiesiems ir draugams išmoktus muzikavimo įgudžius. Vaikai bus motyvuojami rodyti savo įšmoktus sugebėjimus savo mokyklos renginiuose, užklasinėje veikloje.


Mokytojų kvalifikacija

-


Mokytojų kvalifikacija

-


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 7