Gitaros studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 852457960
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti groti gitara, išmokti per muziką reikšti jausmus, nuotaiką, improvizuoti. Programos metu bus lavinamas vaikų ir jaunimo meninis išprusimas, stilių pasirinkimas, formuojama samprata apie įvairių žanrų įvairovė. Užsiėmimo metu vaikai ir jaunimas išmoks groti gitara, susipažins su muzikine kultūra, išlavins savo muzikinį ir estetinį skonį, orientuosis muzikos stiliuose ir žanruose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Bus skatinami pagiriamuoju žodžiu, padėkomis, išvykomis, sudaroma galimybė visiems vaikams dalyvauti koncertuose, o labiau talentingiems ir besistengiantiems pasirodyti solo.


Mokytojų kvalifikacija

Ana Babuškina, aukštesnysis, Vilniaus konservatorija, mokytoja, 14 metų pedagoginio stažo,

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo


Mokytojų kvalifikacija

Ana Babuškina, aukštesnysis, Vilniaus konservatorija, mokytoja, 14 metų pedagoginio stažo,

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo


Lektorius: Joana Žvikevičienė
Lankančiųjų amžius: 7–17 m.