Gitaros studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052457441
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti groti gitara, pažinti save, išmokti per muziką reikšti jausmus, nuotaiką, improvizuoti. Programos metu bus  lavinamas vaikų ir jaunimo  meninis išprusimas, stilių pasirinkimas, formuojama samprata apie įvairių žanrų įvairovę. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas tik išmoks groti gitara, susipažins su muzikine kultūra , išlavins savo muzikinį ir estetinį skonį, orientuosis muzikos stiliuose ir žanruose. Vaikai dalyvaudami šioje programoje įgis pasitikėjimo savimi, mokysis susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti lavina komunikacinius gebėjimus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Bus skatinami pagiriamuoju žodžiu, padėkomis, išvykomis, sudaroma galimybė visiems vaikams dalyvauti koncertuose, o labiau talentingiems ir besistengiantiems pasirodyti solo.


Mokytojų kvalifikacija

Ana Babuškina, aukštesnysis, Vilniaus konservatorija, mokytoja, 13 metų pedagoginio stažo,

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo


Mokytojų kvalifikacija

Ana Babuškina, aukštesnysis, Vilniaus konservatorija, mokytoja, 13 metų pedagoginio stažo,

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo


Lankančiųjų amžius: 7–17 m.
Viso vietų: 30