Gimnastikos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Gimnastikos programos tikslas– ugdyti sveika gyvensena ir kūno kultūra besidominčius  vaikus,  grupės komandinę dvasią, pasitikėjimą draugais ir savimi.

Gimnastikos mokymasis prasidės nuo nesudėtingų pratimų, kuriuos lengvai gali atlikti betkuris vaikas. Šie pratimai sudarys sudėtingesnių pratimų ir kompozicijų pagrindą, kuriose bus naudojami  aerobinės gimnastikos judesių, jėgos, šuolių, lankstumo ir pusiausvyros pratimų kompleksai ir akrobatinės gimnastikos elementai, reikalaujantys ypatingo balanso, judrumo ir koordinacijos. Sportuodami muzikos kūrinių ritmu vaikai taps  ne tik lankstūs ir plastiški, bet ir   muzikalesni bei artistiškesni. Teigiama emocinė aplinka, darbo metodų įvairovė, žaidimai, diskusijos, refleksijos  ugdys vaikų pasitikėjimą savimi ir komandinio darbo įgūdžius, o kartu su vaikais aptariamos ir ruošiamos choreografinės aerobinės ar akrobatinės gimnastikos kompozicijos vaikų kūrybiškumą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

1. Ugdytiniai bus skatinami dalyvauti ir siekti pažangos treniruočių metu akcentuojant sveikatos stiprinimo naudą, taikant ne tik sportinius bet ir žaidybinius metodus, organizuojant netradicines treniruotes (su kamuoliais, lankais, estafetinio pobūdžio), rodant aerobinės gimnastikos pasaulio čempionų vaizdo įrašus, organizuojant pasirodymus, varžybas, atviras treniruotes, parodomąsias treniruotes tėveliams. Metų gale įteikiamos sezono nominacijas (kurios aptariamos sezono pradžioje kartu su ugdytiniais).

2. Vertinimas – neformalusis (stebint, kalbantis, diskutuojant, jaučiant ugdytinių reakcijas, grįžtamąjį ryšį).

3. Ugdytinių įsivertinimas – treniruočių pabaigoje ugdytiniai įsivertina savo pažangą ir pasiekimus treniruotės metu. Po mėnesio treniruočių įsivertinant palyginami pasiekimai su ankstesniaiais, prisimenami tikslai, norai ar siekiai.


Mokytojų kvalifikacija

L.Sekmokaitė: Aukštasis universitetinis,  kūno kultūros ir sveikatos ugdymo pedagogo, sporto bakalauras.

Bendrosios aerobikos licenzija nuo 2012 metų.

Aerobinės gimnastikos trenerė Vilniaus miesto sporto centre nuo 2014 m.spalio 1 d. 

J.Batiševa-Djačenko: Aukštasis universitetinis, geografijos mokytojo kvalifikacija; Mykolo Riomerio universitetas (viešasis administravimas, magistro laipsnis); Visagino akrobatikos sporto mokykla, II kategorijos sporto teisėja, Lindyhopo studijos vadovė, turinti daug darbo patirties su įvairaus amžiaus vaikais ir jaunimu.


Mokytojų kvalifikacija

L.Sekmokaitė: Aukštasis universitetinis,  kūno kultūros ir sveikatos ugdymo pedagogo, sporto bakalauras.

Bendrosios aerobikos licenzija nuo 2012 metų.

Aerobinės gimnastikos trenerė Vilniaus miesto sporto centre nuo 2014 m.spalio 1 d. 

J.Batiševa-Djačenko: Aukštasis universitetinis, geografijos mokytojo kvalifikacija; Mykolo Riomerio universitetas (viešasis administravimas, magistro laipsnis); Visagino akrobatikos sporto mokykla, II kategorijos sporto teisėja, Lindyhopo studijos vadovė, turinti daug darbo patirties su įvairaus amžiaus vaikais ir jaunimu.


Lankančiųjų amžius: 6–11 m.