Gimnastika ir aš


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 861399091
Kaina: 60.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 45.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. gimnastika yra efektyvi fizinio ugdymo priemonė harmoningai vaiko raidai, kuri teigiamai veikia organizmą. Pasirinkdami lavinamosios gimnastikos programą vaikai išmoks taisyklingos laikysenos pratimų, sužinos apie fizinio aktyvumą naudą, galės išreikšti save atlikdami įvairius judesius su profesionalia gimnastine įranga. Užsiėmimų metu bus lavinama koordinacija, jėga, lankstumas, ištvermė, mokomasi gimnastikos ir šokio elementų.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. skatinti vaikų pažangą, pradžioje išsiaiškimi vaiko motyvai, kas jį paskatino sportuoti, pasirinkti lavinamosios gimnastikos programą. Tai padeda išryškinti būdus, kaip motyvuoti vaiką. Vaikų vertinimui ir įsivertinimui 2 kartus per metus (gruodį ir gegužę) vykdomos atviros pamokos, kurių metu įvertinama vaiko pažanga, tai pažymint specialiai tam sukurtoje formoje (pasiekimų pažymėjimas/diplomas). Pasiekimų pažymėjimas sukurtas trenerių pagal amžiaus grupes, nurodant kokius lavinamosios gimnastikos pratimus vaikas turėtų išmokti. Pasiekimų diplome pažymima, ką vaikas išmoko, nurodomas atlikto pratimo vertinimas, laikas. Tokiu būdų vaikas ir jo tėvai gali stebėti pažangą, kurią vaikas padarė per mokslo metus. Taip vaikas gauna grįžtamąjį ryšį, kas jam pasisekė, kas dar nelabai ir kur dar reikia tobulėti. Naudojamas formuojamasis vertinimas.


Mokytojų kvalifikacija

  1. bakalauras, trenerio profesinė kvalifikacija. Galimybė užsiimti profesine veikla: įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti pagal profesiją, kuri yra įtraukta į valstybės reglamentuojamų profesijų sąrašą vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos nurodymais, arba pagal kurią nors kitą profesiją, kuri nėra įtraukta į reglamentuojamų profesijų sąrašą, taip pat organizuoti užklasinę veiklą pagal papildomą formalią ir neformalią švietimo pragramą. 7 metai darbo patirtis, dirbant su įvairaus amžiaus vaikų grupėmis, kaip laisvoji mokytoja – trenerė. Valdau sportinio rengimo procesus ir metodus, išmanau aerobinės gimnastikos taisykles, žinau vaiko psichologinius ir fiziologinius ypatumus, taikau edukacinius asmenybės ugdymo principus, gebu bendrauti su vaikais ir įtrakti juos į veiklą.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. bakalauras, trenerio profesinė kvalifikacija. Galimybė užsiimti profesine veikla: įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti pagal profesiją, kuri yra įtraukta į valstybės reglamentuojamų profesijų sąrašą vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos nurodymais, arba pagal kurią nors kitą profesiją, kuri nėra įtraukta į reglamentuojamų profesijų sąrašą, taip pat organizuoti užklasinę veiklą pagal papildomą formalią ir neformalią švietimo pragramą. 7 metai darbo patirtis, dirbant su įvairaus amžiaus vaikų grupėmis, kaip laisvoji mokytoja – trenerė. Valdau sportinio rengimo procesus ir metodus, išmanau aerobinės gimnastikos taisykles, žinau vaiko psichologinius ir fiziologinius ypatumus, taikau edukacinius asmenybės ugdymo principus, gebu bendrauti su vaikais ir įtrakti juos į veiklą.

 


Lektorius: Jevgenijs Sapronenko
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.