Gimnastika be ribų


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067814879
Programa akredituota

Programa „Gimnastika be ribų“ skirta 6-21 m.  vaikams ir jaunimui, turintiems Dauno sindromo ir autizmo spektro sutrikimus. Naudojant gimnastiką kaip priemonę, specifinėje sukurtoje erdvėje, tokie ypatingi vaikai galėtų ugdytis komunikuoti, įsitraukti į bendrą veiklą, būti aktyviais, bendrauti, bendradarbiauti, mokytis klausyti ir girdėti vienas kitą, veikti kartu ir savarankiškai. Vilniaus mieste yra didelis poreikis vykdyti neformalųjį ugdymą proto negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams. Neformalusis ugdymas per fizinio aktyvumo veiklą yra neabejotinai naudingas

savęs pažinimui, savo gabumų išbandymui, savarankiškumo didinimui, psichologinei gerovei ir emocinės būsenos gerinimui. Gimnastikos sporto priemonės leidžia plėtoti Dauno sindromo ir autizmo spektro sutrikimus turinčių asmenų savarankiškumą, kas labai svarbu jų socialiniame gyvenime. Dauno sindromą ir autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai dažnai turi žemesnį raumenų tonusą, yra ramesni, nepakankamai judrūs. Gimnastikos treniruotės gerina ne tik neįgaliųjų sveikatą, bet ir didina jų integraciją į visuomenę, sudaro galimybes neįgaliesiems jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais. Užsiėmimų metu naudojami neformalaus ugdymo metodai (įvairiomis temomis: „koks aš?“, „vardas ir judesys“, „padėk draugui“, „įveik kliūtį“, „galim kartu“, „tavo judesys“, „pasitikėk“, „kur mano vieta?“, „susitark“, „mūsų komanda“, „kaip jautiesi?“), kurių metų, padedami specialisto neįgalieji atlieka nesudėtingus, įveikiamas užduotis ir pratimus. Neįgaliuosius kaip ir sveikuosius vaikus džiugina jų pasiekti rezultatai, galimybė dalyvauti veiklose su kitais vaikais.

Programos socialinė nauda:

− Padeda geriau pažinti save, veikti drąsiau, būti daugiau savarankiškais;

− Padeda užmegzti naujas pažintis, įsigyti draugų, komunikuoti grupėje, bendrauti, bendradarbiauti, veikti  kartu;

− Išlavinta smulkioji ir stambioji motorika padeda lengviau įveikti kasdieninius buitinius iššūkius.

− Plečia Dauno sindromo ir autizmo spektro sutrikimus turinčių asmenų socialinius bendravimo ir savarankiškumo įgūdžius, naudojantis sporto sale, persirengimo kambariais kartu su įprastinės raidos asmenimis, didina jų socialinę integraciją.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Užsiėmimų metų naudojami žaidimai, kurie kelia emocinę vaikų būseną, pozityvumą, tuo pačių labai motyvuoja vaikus įsitraukti į veiklą. Užsiėmimo metu vaikai palaikomi ugdytojų žodžiais, skiriamas dėmesys kiekvienam vaikui, paprašoma paploti vieni kitiems. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje pastebimi visi vaikai, ar vaikų grupelės (jeigu dirbama grupelėmis), kurie buvo aktyvus, atliko užduotis, pastebima kiekvieno (ar grupelės) pažanga.  Užsiėmimo metų ir pabaigoje vaikai klausiami apie savo savijautą, vaikai gali ženklais, judesiais, ar žodžiu pasakyti, kaip jie jaučiasi, ar patiko jiems užsiėmimas. Po užsiėmimų vykdomas aptarimas su tėvais. Išsakomos nuomonės, pastabos, duodami pasiūlymai tiek vienai, tiek kitai pusei. Į tai atsižvelgus ugdytojas analizuos patarimus, pasiūlymus panaudos ar pritaikys kituose užsiėmimuose. Fizinėje veikloje svarbu sudaryti emociškai saugią, jaukią, estetišką aplinką. Neįgaliajam turi būti ramu ir gera, jis neturi jausti įtampos ir baimės dėl galimos nesėkmės, smulkios pastabos.


Mokytojų kvalifikacija

Irina Katinienė,  klubo prezidentė, trenerė,  turi aukštąjį  pedagoginį universitetinį išsilavinimą, yra Lietuvos nacionalinės kategorijos trenerė, tarptautinės kategorijos teisėja, turinti virš 40 metų gimnastikos trenerio darbo patirtį.

Mindaugas Katinas – gimnastikos treneris, turi aukštąjį universitetinį, kūno kultūros specialybės išsilavinimą, trenerio kategoriją. Mindaugas Katinas yrai socialinių mokslų daktaras, Lietuvos Edukologijos universiteto docentas, 46 m.  pedagoginio darbo stažą.

Rūta Gustienė – gimnastikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį kūno kultūros išsilavinimą, trenerio kvalifikaciją, turi 35 m. trenerio darbo stažą, turi patirties vykdant  neformaliojo švietimo ugdymą.

Tamara Gaivoronskaja – gimnastikos, akrobatikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginis darbo stažas virš 27 metų, turi neformaliojo ugdymo programų vaikams ir jaunimui įgyvendinimo patirtį, dalyvavo Jaunimo reikalų departamento ir ŠMM  neformaliojo ugdymo kompetencijų mokymuose, sertifikuotas jaunimo darbuotojas.


Mokytojų kvalifikacija

Irina Katinienė,  klubo prezidentė, trenerė,  turi aukštąjį  pedagoginį universitetinį išsilavinimą, yra Lietuvos nacionalinės kategorijos trenerė, tarptautinės kategorijos teisėja, turinti virš 40 metų gimnastikos trenerio darbo patirtį.

Mindaugas Katinas – gimnastikos treneris, turi aukštąjį universitetinį, kūno kultūros specialybės išsilavinimą, trenerio kategoriją. Mindaugas Katinas yrai socialinių mokslų daktaras, Lietuvos Edukologijos universiteto docentas, 46 m.  pedagoginio darbo stažą.

Rūta Gustienė – gimnastikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį kūno kultūros išsilavinimą, trenerio kvalifikaciją, turi 35 m. trenerio darbo stažą, turi patirties vykdant  neformaliojo švietimo ugdymą.

Tamara Gaivoronskaja – gimnastikos, akrobatikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginis darbo stažas virš 27 metų, turi neformaliojo ugdymo programų vaikams ir jaunimui įgyvendinimo patirtį, dalyvavo Jaunimo reikalų departamento ir ŠMM  neformaliojo ugdymo kompetencijų mokymuose, sertifikuotas jaunimo darbuotojas.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461