Gatvės šokiai


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 28.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 13.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Gatvės šokis tai šokių žanras. Jis vienija skirtingus šokių stilius, kurie buvo šokami JAV nuo 1960-ųjų metų pabaigos. Gatvės šokių žanrui priskiriami tokie šokių stiliai kaip Locking, Popping, Breakdance, Hip-hop, House, Dancehall ir kt. Užsiėmimų metų mokomasi hip hop, dancehall, house ir kitų stilių pagrindų, nesudėtingos choreografijos. Lavinamas ritmo pojūtis, kūno plastika, ugdoma meilė judesiui, šokiui ir muzikai. Šiems užsiėmimams nereikia specialaus pasiruošimo, būtinas tik noras mokytis ir tobulėti. Vaikai gebės laisvai reikšti savo emocijas ir nuomonę. Mokės išklausyti ir gerbti kitus bei dirbti komandoje. Ugdytinis patobulins fizinę ištvermę, pagerins emocinę būseną, paragaus sceninės patirties, padidins judesių amplitudę. Išmoks atsakomybės jausmo už save, draugus ir pradėtus darbus. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų meilė šokiui, judėjimas šokio ritmu visur ir visada bei aktyvus noras dalyvauti pasirodymuose. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko atliekami judesiai, atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra mokomasi vis nauji arba tobulini seniau išmokti elementai, aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.  


Mokytojų kvalifikacija

Dinara Fazilova – LVJC neformaliojo švietimo mokytoja, šokėja, choreografė ir pedagogė, daugiau kaip 10 metų mokanti vaikus šokti ir mylėti laisvą gatvės šokį. 2002 m. Vilniaus Konservatorijoje Dinara baigė šokių pedagogiką, 2003 m. Vilniaus kolegijoje – pradinių klasių šokio pedagogiką. 2000–2010 m. dinara šoko įvairiausiuose TV3, LNK, LTV, BTV projektuose, laidose, apdovanojimuose, taip pat „Todes“ šokių studijoje Vilniuje. Nuo 2002 m. Dinara vadovauja šokių grupei „Bounce“, kuri ne kartą dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos renginiuose ir pelnė ne vieną apdovanojimą. Jevgenij Kirjanov – LVJC neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Vilniaus kolegiją ir įgijo teatro profesinį bakalaurą ir mokytojo kvalifikaciją. J. Kirjanov turi 9 metų darbo patirtį mokant vaikus šokti. Greta Lūkošiūtė – gatvės šokio mokytoja. Kėlė kvalifikaciją įvairiuose Lietuvos ir užsienio šalių mokyklose, studijose. Nuolat dalyvauja konkursuose, Gyvena šokiu ir moko jaunimą šokti ne kūnu, bet siela.


Mokytojų kvalifikacija

Dinara Fazilova – LVJC neformaliojo švietimo mokytoja, šokėja, choreografė ir pedagogė, daugiau kaip 10 metų mokanti vaikus šokti ir mylėti laisvą gatvės šokį. 2002 m. Vilniaus Konservatorijoje Dinara baigė šokių pedagogiką, 2003 m. Vilniaus kolegijoje – pradinių klasių šokio pedagogiką. 2000–2010 m. dinara šoko įvairiausiuose TV3, LNK, LTV, BTV projektuose, laidose, apdovanojimuose, taip pat „Todes“ šokių studijoje Vilniuje. Nuo 2002 m. Dinara vadovauja šokių grupei „Bounce“, kuri ne kartą dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos renginiuose ir pelnė ne vieną apdovanojimą. Jevgenij Kirjanov – LVJC neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Vilniaus kolegiją ir įgijo teatro profesinį bakalaurą ir mokytojo kvalifikaciją. J. Kirjanov turi 9 metų darbo patirtį mokant vaikus šokti. Greta Lūkošiūtė – gatvės šokio mokytoja. Kėlė kvalifikaciją įvairiuose Lietuvos ir užsienio šalių mokyklose, studijose. Nuolat dalyvauja konkursuose, Gyvena šokiu ir moko jaunimą šokti ne kūnu, bet siela.


Lankančiųjų amžius: 10–18 m.
Viso vietų: 100