Gatvės ir šiuolaikiniai šokiai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052457441
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos tikslas - puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, plėtojant jų kūrybines bei šokio suvokimo galias. Gilinti šokio patirtį bei suteikti šokio žinių, supratimo ir gebėjimų pagrindus naudojant gatvės šokio žanrą. Būrelio metu išmokstama ne tik bendrauti, bet ir bendradarbiauti, užsiėmimų metu ugdomas kūrybiškas mąstymas, šiuolaikinio šokio technikų pažinimo principai, ugdytiniai mokosi būti tolerantiškesni, pagarbesni, mokomi pasitikėti savo jėgomis bei savimi. Užsiėmimų metu bus lavinimas kūnas, tobulinamos technikos. Dalyviai mokysis šokio elementų, kurie bus pritaikomi tolimesnei veiklai, etiudų, kompozicijų statymui.

Ugdytiniai turės galimybę pasirodyti klubo, mokyklų, taip pat miesto bei respublikinėse šventėse, festivaliuose, konkursuose, bendradarbiavimas su kitais Vaikų ir jaunimo klubų ugdytiniais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Diskusijos; aptarimai; klausymai, atsakymai; pagyrimai; pasirodymai vienų prieš kitus; vertinamas išradingumas; vertinamas pagal šokančiojo prisitaikymą prie muzikos, judesio ritminės struktūros; vertinamas erdvės, ritmo, elementų panaudojimas; vertina ir įsivertina įnašą į individualų darbą; vertina vienas kito įnašą į grupės, poros darbą; aktyvaus dalyvavimo, komunikabilumo, bendradarbiavimo vertinimas ir įsivertinimas; rengiant pasirodymą dalyvavimo vertinimas ir įsivertinimas.


Mokytojų kvalifikacija

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Vilniaus universitetas),

Šokio mokytojo, choreografinio kolektyvo vadovo kvalifikacija (Vilniaus kolegija),

Mokytojo kvalifikacija (Vilniaus kolegija),

Vyr. šokio mokytojos kvalifikacija

Bendras pedagoginio darbo stažas; dalyko mokymo / pareigybės/ugdomosios veiklos darbo stažas - 14 metų.


Mokytojų kvalifikacija

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Vilniaus universitetas),

Šokio mokytojo, choreografinio kolektyvo vadovo kvalifikacija (Vilniaus kolegija),

Mokytojo kvalifikacija (Vilniaus kolegija),

Vyr. šokio mokytojos kvalifikacija

Bendras pedagoginio darbo stažas; dalyko mokymo / pareigybės/ugdomosios veiklos darbo stažas - 14 metų.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 30