Gatvės ir šiuolaikiniai šokiai


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Programos tikslas - puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, plėtojant jų kūrybines bei šokio suvokimo galias. Gilinti šokio patirtį bei suteikti šokio žinių, supratimo ir gebėjimų pagrindus naudojant gatvės šokio žanrą. Būrelio metu išmokstama ne tik bendrauti, bet ir bendradarbiauti, užsiėmimų metu ugdomas kūrybiškas mąstymas, šiuolaikinio šokio technikų pažinimo principai, ugdytiniai mokosi būti tolerantiškesni, pagarbesni, mokomi pasitikėti savo jėgomis bei savimi. Užsiėmimų metu bus lavinimas kūnas, tobulinamos technikos. Dalyviai mokysis šokio elementų, kurie bus pritaikomi tolimesnei veiklai, etiudų, kompozicijų statymui.

Ugdytiniai turės galimybę pasirodyti klubo, mokyklų, taip pat miesto bei respublikinėse šventėse, festivaliuose, konkursuose, bendradarbiavimas su kitais Vaikų ir jaunimo klubų ugdytiniais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Diskusijos; aptarimai; klausymai, atsakymai; pagyrimai; pasirodymai vienų prieš kitus; vertinamas išradingumas; vertinamas pagal šokančiojo prisitaikymą prie muzikos, judesio ritminės struktūros; vertinamas erdvės, ritmo, elementų panaudojimas; vertina ir įsivertina įnašą į individualų darbą; vertina vienas kito įnašą į grupės, poros darbą; aktyvaus dalyvavimo, komunikabilumo, bendradarbiavimo vertinimas ir įsivertinimas; rengiant pasirodymą dalyvavimo vertinimas ir įsivertinimas.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461