Gatvės džiazas


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Gatvės džiazo šokio pamokose mokiniai susipažins su gatvės, modernaus ir džiazo šokio technikomis, bazinių žingsnių variacijomis ir improvizacijos pagrindais. Bendraudami ir bendradarbiaudami mokiniai kurs junginius ir choreografiją, ieškos savito judėjimo ir individualumo. Šis šokio stilius skatina pasitikėjimą savimi, lavina koordinaciją, skatina kūrybiškai ir drąsiai save atskleisti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai vertina ir įsivertina savo ir kitų mokinių padarytas asmenines pažangas. Mokiniai (įsi)vertina save ir kitus pokalbių ir diskusijų metu, argumentuotai išsakydami savo nuomonę. Skatindami tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą siekiama kurti šiltą ir jaukią mokymosi aplinką, kurioje mokiniai būtų motyvuoti dalyvauti veiklose ir siekti ne tik asmeninės, bet ir komandinės pažangos.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas

2014- 2016 Lietuvos edukologijos universitetas. Šokio edukologijos magistras.

2010–2014 Lietuvos edukologijos universitetas.  Meno pedagogikos, šokio bakalauras, pedagogas.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas

2014- 2016 Lietuvos edukologijos universitetas. Šokio edukologijos magistras.

2010–2014 Lietuvos edukologijos universitetas.  Meno pedagogikos, šokio bakalauras, pedagogas.


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.
Viso vietų: 40