Gamtos mokslų būrelis „Tyrinėju pats“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Gamtos mokslų būrelyje mokiniai mokomi integraliai žvelgti į gamtos mokslus. Supažindinami su pagrindinėmis biologijos mokslo tyrimų sritimis bei metodais, mokomi modeliuoti tyrimus bei juos atlikti. Trumpų žygių metu stebėsima aplinka ir mokomasi pažinti mus supančią gamtą, mokomasi tinkamai rinkti ir sisteminti tyrimų medžiagą, lankomasi laboratorijose, oranžerijose, botanikos soduose, muziejuose, sulaukiama svečių, turinčių patirties įvairiose gamtos mokslų tyrimų srityse.  Susipažįstama su vabzdžiais, paukščiais, žinduoliais bei jų veiklos žymėmis, augalais, jų sėklomis bei augimu, mokiniai supažindinami su šiuolaikinėmis biotechnologijomis. Skiriamas dėmesys dalyvių bendravimui ir bendradarbiavimui, mūsų santarvei su gamta ir jos žmogui teikiama nauda. Lavinamas smalsumas, pastabumas mus supančiai gyvajai gamtai, kritinis mąstymas,  sugebėjimas praktiškai atlikti tyrimus ir susirasti reikalingą informaciją. Užsiėmimų metu siekiama ugdyti kūrybiškumą, fantaziją. Realizuodami savo sumanymus, vaikai ugdys savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti kūrybinius projektus nuo pradžios iki pabaigos.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažanga labiausiai atsispindi pačiame pažinimo procese, kadangi jis mums pats svarbiausias. Vaikas pažįsta jį supančią gamtą, pamėgsta tyrimus ir eksperimentus nesiekdamas pagyrų, prizų, rungtyniavimo. Pagrindinė motyvacija – natūralus poreikis patirti pažinimo džiaugsmą. Taip pat skatinamas bendravimas, bendradarbiavimas, domėjimasis kitų darbais. Vaikai neskatinami vertinti savo ar kitų veiklos, o tik domėtis ir drąsiai, pozityviai komentuoti. Ugdytinių pasiekimai atsiskleidžia per minčių originalumą, išraiškingumą, įsijautimą, patirtą džiaugsmą.


Mokytojų kvalifikacija

Lukas Gabrielius Tribulas – Lietuvos edukologijos universiteto Absolventas (biologas, pedagogo kvalifikacija). Ekskursijų ir užsiėmimų mokiniams vadovas - LEU oranžerijoje ir laboratorijose. Pedagoginių praktikų metu „Ryto“ bei „Žemynos“ progimnazijose dirbau su auklėjamosiomis klasėmis. Vadovavo vaikų dramos kolektyvui. Šiuo metu dirba aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo srityje, taip pat dalyvauja gyvūnų mineralinės mitybos moksliniuose tyrimuose.


Mokytojų kvalifikacija

Lukas Gabrielius Tribulas – Lietuvos edukologijos universiteto Absolventas (biologas, pedagogo kvalifikacija). Ekskursijų ir užsiėmimų mokiniams vadovas - LEU oranžerijoje ir laboratorijose. Pedagoginių praktikų metu „Ryto“ bei „Žemynos“ progimnazijose dirbau su auklėjamosiomis klasėmis. Vadovavo vaikų dramos kolektyvui. Šiuo metu dirba aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo srityje, taip pat dalyvauja gyvūnų mineralinės mitybos moksliniuose tyrimuose.


Lankančiųjų amžius: 10–15 m.
Viso vietų: 12