Gamtos dėsniai iš arti


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija, Technologijos
Telefonas: (8 5) 234 1524
El. pastas: info@vtdko.lt
Programa neakredituota

Programa skirta skatinti tiksliųjų mokslų kūrybos įgūdžius. Mokymui naudojama Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos fizikos laboratorija. Teorinių ir praktinių mokymų metu moksleiviai susipažins su pagrindiniais gamtos dėsniais, patikrins jų veikimo galimybes laboratorinės įrangos pagalba. Taip pat, bus mokoma dirbti komandoje, ugdomi bendradarbiavimo, komunikavimo įgūdžiai, lavinamas gebėjimas priimti sprendimus, loginis mąstymas, skatinamas kūrybiškumas per praktinę veiklą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai dirbs grupėse. Po kelių užsiėmimų bus organizuojami grupių darbų pristatymas, kurių metu vaikai turės galimybę pristatyti praktinio tyrimo rezultatus, patys įsivertinti ir įvertinti darbą kolegų. Darbų pristatymo metu bus vertinamos vaikų įgytos žinios, gebėjimas jas suprasti ir taikyti, taip pat kūrybiniai gebėjimai, gebėjimai analizuoti fizikinius reiškinius ir daryti išvadas, vaikų įdėtos pastangos ir asmeninė pažanga.


Mokytojų kvalifikacija

Lektorė Kristina Višnevskienė. 1998 m. baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą, įgijo Fizikos ir astronomijos mokytojo kvalifikaciją, aukštąjį, atitinkantį magistro kvalifikacinį laipsnį išsilavinimą. 2000 m. baigė magistratūros studijas Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo Gamtos mokslų magistro laipsnį. Pedagoginio darbo patirtis – 20 metų, dirba Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje lektore, dėsto Fizikos dalyką.


Mokytojų kvalifikacija

Lektorė Kristina Višnevskienė. 1998 m. baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą, įgijo Fizikos ir astronomijos mokytojo kvalifikaciją, aukštąjį, atitinkantį magistro kvalifikacinį laipsnį išsilavinimą. 2000 m. baigė magistratūros studijas Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo Gamtos mokslų magistro laipsnį. Pedagoginio darbo patirtis – 20 metų, dirba Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje lektore, dėsto Fizikos dalyką.


Lankančiųjų amžius: 15–18 m.
Viso vietų: 15