Futbolininkų ugdymas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37064893398
Programa akredituota

Programos esmė:  įvairaus amžiaus grupių vaikų futbolo treniravimas, dalyvavimas varžybose, socialinių ir psichinių įgūdžių (pasitikėjimo savimi bei mokėjimo bendradarbiauti komandoje) formavimas.

Programos urinys: mokoma(si) kamuolio valdymo ir kūno valdymo technikos,  futbolo žaidimo taktikos, lavinami reikalingi fiziniai gebėjimai, skatinama vaikų lyderystė, suteikiama galimybė rungtyniauti varžybose bei atsiskleisti.

Numatomos veiklos: mokoma(si) žaisti tradicinį, mažąjį  ir salės futbolą, vykdomos  varžybos. Lavinami kamuolio ir kūno valdymo technikos veiksmai ir jų elementai, mokomasi futbolo taisyklių, ugdomi fiziniai gebėjimai, mokoma žaidimo pratimų, judriųjų žaidimų. Vykdomos individualios futbolo vartininkų treniruotės. Varžybose rungtyniaujama, įtraukiant visus grupės, komandos narius, skatinamas vaikų sprendimų pasirinkimas ir improvizavimas, pratinama garbingai kovoti. 

Nauda vaikams: programa yra grindžiama diferencijavimo ir aktyvaus ugdymo nuostatomis: ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkamos atitinkamo sudėtingumo pratybos ir užduotys; vykdoma žaidėjų techninių ir fizinių, psichinių gebėjimų raidos kontrolė; žaisti mokomasi praktiškai veikiant, teorinės žinios įtvirtinamos praktinėje veikloje.

Apie formuojamas žaidėjų grupes, trenerius, varžybų kalendorių, vykdomas sporto stovyklas ir projektus, pratybų tvarkaraštį ir kt. informacija yra nuolat skelbiama akademijos puslapyje interneto svetainėje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos skatinimas: atsižvelgiama į vaiko asmenybės poreikius, skatinant teigiamas emocijas, keliant aiškius ir prasmingus treniruotės tikslus, sudominant treniruotės turiniu, aktyviai įtraukiant vaikus į ugdymo procesą, mokoma remiantis žaidėjų gebėjimais ir teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Pažangos vertinimas: programoje yra taikomas formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis grįžtamasis ryšys apie ugdytinio sėkmę bei pažangą. Šio vertinimo esmė yra futbolo treniruotes lankančio vaiko perspektyva, mokymosi kelias ir galimybė siekti geresnių pagal išgales rezultatų. Formuojamasis vertinimas vyksta nuolat – kiekvieną treniruotę, taip pat ir ne treniruotės metu. Mes stebime vaikus, renkame ir interpretuojame informaciją apie tai, kaip jie treniruojasi, ką moka ir geba bei naudojame tai siekdami juos motyvuoti, padėti įsitraukti į aktyvų mokymo(si) procesą, koreguoti savo mokymąsi taip, kad pasiektų aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Taikomas ir norminis vertinimas, kuomet sezono pradžioje ir gale yra atliekami fizinio parengtumo kontroliniai testai. Naudojant vertinimo skales yra stebimas vaikų fizinis vystymasis ir pasiekimų kaitos dinamika. Žaidėjų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami, stebima ir vertinama konkretaus žaidėjo daroma pažanga, lyginant ankstesnius pasiekimus su dabartiniais.

Įsivertinimas: siekdami, kad futbolo mokymas būtų veiksmingas, auklėtiniams yra pateikiami įsivertinimo klausimai.  Tai iškelti klausimai siekiant apibendrinti mokymosi rezultatus ir išsiaiškinti sėkmę ir tobulintinas sritis. Treneriai jaunųjų futbolininkų prašo įvertinti savo darbą: Kaip gali paaiškinti kitiems tai, ką pats supranti rungtyniaudamas? Kuri žaidimo veikla labiausiai patiko ir gerai sekėsi? Kas buvo sudėtinga ir kodėl? Kaip galėtum pagerinti savo žaidimo rezultatus?

Pasiekimų paliudijimas: Žaidėjų pasiekimai bus matomi parodomosiose treniruotėse, varžybose


Mokytojų kvalifikacija

Nikolaj Sadovskij - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra, (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 3 metai. 2017 m priimtas į UEFA B kategorijos trenerio licencijos kursus.

Aleksandr Šukštul - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra,  (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 5 metai.  2016 m suteikta kūno kultūros vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Sergej Miched - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra,  (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 3 metai.

Artur Potkin - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra,  (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 5 metai.

FK „Granitas“ trenerių kompetencijos:

  •                     Geba kurti ir įgyvendinti futbolo renginius (varžybas), planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja.
  •                     Geba imtis lyderystės, įžvelgti naujus ugdymo poreikius ir paklausą, telkti, vadovauti ar koordinuoti veiklą, siekiant švietimo ir ugdymo tikslų;
  •                     Geba padėti besimokantiesiems kokybiškai realizuoti savo galimybes.
  • -                    Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus.


Mokytojų kvalifikacija

Nikolaj Sadovskij - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra, (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 3 metai. 2017 m priimtas į UEFA B kategorijos trenerio licencijos kursus.

Aleksandr Šukštul - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra,  (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 5 metai.  2016 m suteikta kūno kultūros vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Sergej Miched - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra,  (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 3 metai.

Artur Potkin - Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kūno kultūra,  (mokytojo kvalifikacija, dalyko pedagogika, sporto bakalauro laipsnis); patirtis 5 metai.

FK „Granitas“ trenerių kompetencijos:

  •                     Geba kurti ir įgyvendinti futbolo renginius (varžybas), planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja.
  •                     Geba imtis lyderystės, įžvelgti naujus ugdymo poreikius ir paklausą, telkti, vadovauti ar koordinuoti veiklą, siekiant švietimo ir ugdymo tikslų;
  •                     Geba padėti besimokantiesiems kokybiškai realizuoti savo galimybes.
  • -                    Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461